ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

         

Το ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

εξασφάλισε για τους

φοιτητές του συμμετοχή

στο Πρόγραμμα Νεανικής

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Εgg(www.theegg.gr)της

EurobankCorallia.

 

ΝΕΟ Διατριβές Μεταπτυχιακής

Ειδίκευση σε Επιχειρηματικούς

φορείς


ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - 2017

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. με τη συνεργασία και την καθοδήγηση της Industry Disruptors στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (ΦΕΚ 443/ τ. Β’/24-3-2015).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει στόχο την ανάπτυξη πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε νέους επιστήμονες και στην καλύτερη διασύνδεση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επιχειρηματικής κατάρτισης. Το ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα που συνδυάζει την εκπαίδευση των φοιτητών σε διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς τομείς των βιοεπιστημών και επιχειρηματικών σπουδών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Έτσι περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν την εξοικείωση των φοιτητών σε θέματα έρευνας και βιοτεχνολογίας με επιχειρηματικές εφαρμογές στους τομείς:

  • φαρμάκων και υγείας
  • τροφίμων και διατροφής
  • περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας
  • βιοχημικής και μοριακής διαγνωστικής

σε συνδυασμό με μαθήματα που αφορούν την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρηματικών μονάδων:

  • εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
  • νομικό πλαίσιο για βιοεπιχειρήσεις  - πιστοποίηση
  • πηγές χρηματοδότησης
  • έρευνα, σχεδίαση και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων

Στο πλαίσιο της καλλιέργειας και ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος στους φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. και επιπλέον των μαθημάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών θα υπάρχουν σεμινάρια με στοιχεία επιχειρηματικότητας από διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων και ανάπτυξη θυρίδων επιχειρηματικότητας με παράλληλη παροχή κινήτρων στους συμμετέχοντες και συστηματικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα έχουν τα εφόδια που απαιτούνται για μία επιτυχή σταδιοδρομία στον κόσμο των επιχειρήσεων και της μετάφρασης της καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες καθιστώντας τους πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό για τον επιχειρηματικό τομέα.
 
Ο Διευθυντής του προγράμματος
Καθηγητής Δημήτριος Δ. Λεωνίδας