ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

         

Το ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

εξασφάλισε για τους

φοιτητές του συμμετοχή

στο Πρόγραμμα Νεανικής

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Εgg(www.theegg.gr)της

EurobankCorallia.

 

ΝΕΟ Διατριβές Μεταπτυχιακής

Ειδίκευση σε Επιχειρηματικούς

φορείς

 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
MANAGEMENTKAI ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα το πρωτοποριακού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Βιοεπιχειρείν»  που έχει σχεδιαστεί και εκπονείται από το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Με στόχο τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική πρακτική, το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές του για μια καριέρα στον κόσμο των επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο χώρο της βιοτεχνολογίας. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις γύρω από τις βιοχημικές διεργασίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χρήσιμων και εμπορικά αξιοποιήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών ενώ παράλληλα βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στον τομέα των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων, γνώσεων απαραίτητων για κάθε επιτυχημένο επιχειρηματικό εγχείρημα. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διαφοροποιημένο πλήρως από τα ακαδημαϊκά στερεότυπα μιας και στο σχεδιασμό του αλλά και ιδιαίτερα στην υλοποίηση του συμμετέχει ένα δίκτυο καταξιωμένων εταιρειών, οι οποίες με στελέχη τους διδάσκουν στους φοιτητές τα απαραίτητα στοιχεία της πραγματικής βιοικονομίας και αγοράς.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 18 μηνών (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS) είναι πλήρους, αποκλειστικής και υποχρεωτικής παρακολούθησης και πλήρως εναρμονισμένο  με τα διεθνή πρότυπα συνδυάζοντας τις παραδοσιακές με τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και εργαλεία και αποτελεί ουσιαστικά ένα ΜΒΑ στη βιοτεχνολογία.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν εξειδικευμένες διαλέξεις και σεμινάρια στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη και καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος. Ακόμη, διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων βρίσκονται κοντά στους φοιτητές για να μοιραστούν μαζί τους τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους από το επιχειρηματικό τους ταξίδι, ενώ πραγματοποιούνται επισκέψεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, με στόχο την εκμάθηση των τρόπων λειτουργίας και δραστηριότητας των διάφορων τμημάτων τους. Το τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν πρακτική άσκηση στις πρωτοπόρες συνεργαζόμενες εταιρίες (Minerva, Pharmaten, Apivita, Gaea, Nobacco, OpenMellon, Pfizer, Elpen, Polytech, TTMI, Hybridstat, Cloudpharm, Theracell, κ.α.), να εκπονούν επιχειρηματικά σχέδια υπό την καθοδήγηση της IndustryDisruptorsGameChangers (ID-GC) και να μετατρέπουν μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα σε επιτυχημένη δραστηριότητα μέσω του προγράμματος επιτάχυνσης νεανικής επιχειρηματικότητας της Eurobank egg-enter, go, grow που υποστηρίζει το πρόγραμμα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικότατο μέρος των αναγκών που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών στη βιοικονομία, όπως είναι οι τομείς των τροφίμων, των φαρμάκων αλλά και της αγροτοδιατροφικής παραγωγής, τομείς με εθνικό ενδιαφέρον. Το Βιοεπιχειρείν φιλοδοξεί να δώσει τα εφόδια σε νέους επιστήμονες να είτε να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο χώρο της βιοικονομίας είτε να ηγηθούν της βιοτεχνολογικής ανάπτυξης υφιστάμενων εταιρειών.

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Καθηγητής Δημήτριος Δ. Λεωνίδας