EL | EN
                                                           
 

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

                                                       
 


 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

2021

Αναστασία Ζαρμπαλά: «Διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω της επανατοποθέτησης φαρμάκων.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 01.03.2021, Επιβλέπουσα Θ. Κατσίλα, Συνεργαζόμενος Φορέας CloudPharm

Αγγελική Βασιλοπούλου: «Λειτουργικά τρόφιμα: νομοθεσία, σύσταση και επίδραση στην ανθρώπινη υγεία.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 01.03.2021 Επιβλέπουσα Μ. Ζερβού, Συνεργαζόμενος Φορέας ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Αμαλία Φρυδά: «Ολιγοσακχαρίτες ανθρώπινου γάλακτος (HMOs)και η προστιθέμενη αξία τους σε βρεφικές φόρμουλες.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 26.02.2021, Επιβλέπων Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος Φορέας Rontis Α.G.

Κωνσταντίνα Μπελέχα: «Επιχειρησιακή συνέχεια φαρμακευτικής εταιρείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 26.02.2021, Επιβλέπων Σ. Ζωγράφος, Συνεργαζόμενος Φορέας Pharmathen S.A.

Γεώργιος Κατρανάς: «Σύγκριση δεικτών παραγωγικότητας από την εφαρμογή βιοδιεγερτών σε καλλιέργειες υψηλών εισροών κηπευτικών.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 26.02.2021, Επιβλέπουσα Κ. Παπαδοπούλου, Συνεργαζόμενος Φορέας Τμ. Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Π.Θ.

Παναγιώτα Χαχλάκη: «Στρατηγικές συν-ενθυλάκωσης διατροφοφαρμάκων και χημειοθεραπευτικών σε νανοφορείς για τη θεραπεία του καρκίνου.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 26.02.2021, Επιβλέπουσα Β. Παπαδημητρίου, Συνεργαζόμενος Φορέας Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Ε.Ι.Ε.

 2020

Μιχαήλ Χουχούμης: «Ο ρόλος της πολλαπλής πιστοποίησης στις φαρμακευτικές εταιρίες.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 10.10.2020. Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας.

Ευγενία Σταμάτη: «Ανάπτυξη φυτικών εντομοαπωθητικών προϊόντων με βάση αιθέρια έλαια φυτών της Οικογένειας των Αστεροειδών  (ASTERACAE) και των Χειλανθών (LAMIACEAE): Επιλογή φυτικών ειδών βάσει χημειότυπου και βιοχημική μελέτη πρόσδεσης των αιθέριων ελαίων σε επιλεγμένους χημειουποδοχείς ( OBP) κουνουπιών.» Παρουσίαση Μ.Δ. 10.7.2020. Επιβλέπων: Σ.Ε. Ζωγράφος. Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Μαρία-Ευαγγελία Λένη: «Ποιοτικός χαρακτηρισμός εκχυλισμάτων φύλλων Vitis vinifera με χρωματογραφικές μεθόδους, έρευνα αγοράς για την ανάπτυξη νέου δερμοκαλλυντικού με εκχύλισμα φύλλων αμπέλου»
Παρουσίαση Μ. Δ. 10.7.2020. Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης. Συνεργαζόμενος φορέας: Apivita

Αγγελική Κουλούση: «Αναδρομική αξιολόγηση: Η επιλογή της εταιρείας «Μύλοι Λούλη» να εισέλθει στην αγορά έτοιμων μειγμάτων αρτοποιίας με την ονομασία «Easy Bake»
Παρουσίαση Μ.Δ. 10.7.2020. Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης. Συνεργαζόμενος φορέας: Μύλλοι ΛΟΥΛΗ

Ελένη Τσόκου: «Νανοσυστήματα με θεραπευτικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας»
Παρουσίαση Μ.Δ. 10.7.2020. Επιβλέπουσα: Θ. Καλογεροπούλου. Συνεργαζόμενος φορέας: Theracell

Χαρίκλεια Πάλλα: «Χρήση αιθέριων ελαίων ελληνικής προέλευσης σε καλλυντικά σκευάσματα: Εκτίμηση επιπτώσεων στην ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών και εναρμόνιση με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Παρουσίαση Μ.Δ. 26.6.2020. Επιβλέπων: Σ. Ε. Ζωγράφος. Συνεργαζόμενος φορέας: QACS Lab.

Μαρία Κόκκαλη: «Ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων στην Ελληνική φαρμακοβιομηχανία
Παρουσίαση Μ.Δ. 22.2.2020. Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας. Συνεργαζόμενος φορέας: Pharmaten S.A.

Αικατερίνη Δανέζη: «Δυναμική παρακολούθηση της αυτοφαγίας διαμεσολαβούμενης από πρωτεΐνες συνοδούς σε κυτταρικά μοντέλα α-συνουκλεινοπαθειών
Παρουσίαση Μ.Δ. 19.2.2020. Επιβλέπων: Α. Ζίφα. Συνεργαζόμενος φορέας: Pharmaten S.A.

Ελένη Τράκα: «Ανάπτυξη φαρμάκου για το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 13.2.2020. Επιβλέπων: Α. Πίντζας. Συνεργαζόμενος φορέας: Pharmaten S.A.

 2019

Μαριάνθη Φραγκή: «Παραγωγή ασταξανθίνης από μικροφύκη με χρήση μαγνητικού φωτοβιοαντιδραστήρα. Μελέτη σκοπιμότητας.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 4.7.2019. Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης. Συνεργαζόμενος φορέας: Theracell.

Ευφροσύνη Σταμάτη: «Ανάπτυξη βιολειτουργικού τροφίμου για άτομα με μεταβολικές διαταραχές»
Παρουσίαση Μ.Δ. 4.7.2019. Επιβλέπων: Δ. Κουρέτας. Συνεργαζόμενος φορέας: ΕatWalk.

Ελένη Σπανέα: «Νανογαλακτώματα φυτικών ελαίων με ενυδατικές και εντομοαπωθητικές ιδιότητες»
Παρουσίαση Μ.Δ. 4.7.2019. Επιβλέπων: Σ. Ζωγράφος. Συνεργαζόμενος φορέας: QualiaPharma.

Μαρία Καραγιάννη: «Δημιουργία βιολειτουργικού μπισκότου για νευρολογικούς ασθενείς»
Παρουσίαση Μ.Δ. 4.7.2019. Επιβλέπων: Δ. Κουρέτας. Συνεργαζόμενος φορέας: ΕatWalk.

Χριστίνα Ζώτου: «In vitro βιολογική αποτίμηση της ενδεχόμενης αντικαρκινικής δράσης μικρών οργανικών ενώσεων: Βενζοθειαζολικά και αμιδικά παράγωγα»
Παρουσίαση Μ.Δ. 3.7.2019. Επιβλέπων: Π. Γεωργιάδης. Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Βασιλική Πλιάτσικα: «Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη φυτικού ροφήματος εμπλουτισμένου με βιταμίνη D σε επίπεδα νανοκλίμακας»
Παρουσίαση Μ.Δ. 3.7.2019. Επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου. Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Μαριάννα Ζώτου: «In vitro βιολογική αποτίμηση της ενδεχόμενης αντικαρκινικής δράσης μικρών οργανικών ενώσεων: Βενζοξαζίνες».
Παρουσίαση Μ.Δ. 3.7.2019. Επιβλέπουσα: Β. Πλέτσα. Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Ευστράτιος Λεονταρίτης: «Κανονιστικές διαδικασίες για την προετοιμασία φακέλου ενός γενοσήμου φαρμάκου στον Ε.Ο.Φ.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 1.7.2019. Επιβλέπουσα: Θ Καλογεροπούλου. Συνεργαζόμενος φορέας: RAFARM S.A.

Μαριάννα Γεωργουλάκη: «Βιοδραστικά φυσικά συστατικά τροφίμων, εφαρμογές στην τεχνολογία τροφίμων και ανάλυση της εμπορικής αξιοποίησης»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 1.7.2019. Επιβλέπουσα: Μ. Ζερβού. Συνεργαζόμενος φορέας: Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Αριστεία Σιλιαχλή: «Ανάπτυξη εκχυλισμάτων από φυτά της ελληνικής χλωρίδας με δράση έναντι του ιού του απλού έρπητα 1, HSV-1, και μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ιατροτεχνολογικού προϊόντος»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 28.6.19, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: Apivita S.A.

Αντωνία Αρεάλη: «Ανοικτή Καινοτομία ως μοντέλο παραγωγής καινοτομίας στην Βιοϊατρική Βιοτεχνολογία με έμφαση στην Ανάπτυξη Βιοδεικτών»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 5.3.19, Επιβλέπων: Α. Χατζηιωάννου, Συνεργαζόμενος φορέας: Enios

Βασίλειος Κωσταράς: «Η δράση του Bemfola σε σύγκριση με το Gonal και το μερίδιο που κατέχει στην ελληνική αγορά»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 5.3.19, Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας, Συνεργαζόμενος φορέας: Π.Θ.

Αναστασία Σανδρή: «Ανάλυση της φαρμακευτικής αγοράς αντιδιαβητικών φαρμάκων»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 5.3.19, Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας, Συνεργαζόμενος φορέας: Π.Θ.

'Αγγελος Στέργιος: «Κατασκευή αντιφλεγμονώδους και αναλγητικού αυτοκόλλητου επιθέματος με βάση βιοδραστικές ενώσεις του φυτού Hypericum perforatum - Διερεύνηση ελληνικής αγοράς
Παρουσίαση Μ.Δ.: 1.3.19, Επιβλέπουσα: Β. Σκαμνάκη, Συνεργαζόμενος φορέας: EpigenFocus

2018

Σωτηρία Δεμισλή: «Συμπλήρωμα διατροφής με βάση το βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο υψηλής συγκέντρωσης πολυφαινολών και χρήση μεθόδων νανοτεχνολογίας»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 11.10.18, Επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου, Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Ευστάθιος Μαργαρίτης: «Μελέτη ανταγωνισμού στο χώρο του λογισμικού ανάλυσης βιολογικών δεδομένων μεγάλου όγκου»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 11.10.18, Επιβλέπων: Π. Γεωργιάδης, Συνεργαζόμενος φορέας: HybridStat

Όλγα Βεντούρη: «Εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στον τομέα των τροφίμων. Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέου προϊόντος με βάση το μέλι
Παρουσίαση Μ.Δ.: 29.6.18, Επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου, Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Ευανθία Μπίρμπα: «Εκπόνηση επιχειρηματικού πλάνου για την ανάπτυξη νέων προϊόντων από παραδοσιακές καλλιέργειες φραγκόσυκου και χαρουπιού»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 29.6.18, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: TTMI Ltd

Νικόλαος Παπαδόπουλος: «Ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος μαργαρίνης υψηλής περιεκτικότητας σε ελαιόλαδο. Μελέτη σκοπιμότητας.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 29.6.18, Επιβλέπουσα: Μ. Ζερβού, Συνεργαζόμενος φορέας: TTMI Ltd

Γεωργία Ασυμομύτη: «Ανάπτυξη μεθόδων παραλαβής εκχυλισμάτων βιοδραστικών συστατικών από το φυτό Salvia triloba και προετοιμασία μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέου προϊόντος»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 7.3.18, Επιβλέπων: Σ. Ζωγράφος, Συνεργαζόμενος φορέας: Apivita S.A.

 2017

Χρήστος Γεωργουσάκης: «Έγκαιρη διάγνωση καρκίνου στο μηχανισμό δράσης της ασθένειας»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 18.10.17, Επιβλέπων: Δ. Λεωνιδας, Συνεργαζόμενος φορέας: iCellate

Αικατερίνη Πρωτογεράκη: «Διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών για διαβητικούς και προδιαβητικούς ασθενείς. Επιχειρηματικό σχέδιο.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 18.10.17, Επιβλέπουσα: Ά.-Μ. Ψαρρά, Συνεργαζόμενος φορέας: Industry Disruptors-Game Changers

Ναταλία Σωτηρίου: «Ανάπτυξη μεθόδων παραλαβής εκχυλισμάτων βιοδραστικών συστατικών από το φυτό Vitis vinifera και προετοιμασία μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέου προϊόντος.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 31.5.17, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: Apivita S.A.

Σωτηρία Σωτηροπούλου: «Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την προώθηση κρητικών παραδοσιακών προϊόντων μέσω πιστοποίησης της αυθεντικότητάς τους.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 31.5.17, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: TTMI Ltd

Ευανθία Χατζηκωνσταντίνου: «Δημιουργία εργαστηριακής υποδομής για τη μέτρηση μετάλλων σε πρώτες ύλες φαρμακευτικών προϊόντων. Μελέτη σκοπιμότητας.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 31.5.17, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: Elpen

Ιωάννα Θεοχάρη: «Ανάπτυξη βιοσυμβατών νανοδιασπορών για εφαρμογή στις ιχθυοκαλλιέργειες και προμελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέου προϊόντος.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 30.5.17, Επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου, Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Αικατερίνη Κασούνη: «Αποτίμηση της αξίας προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας, για την κοινωνία και το σύστημα υγείας»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 3.3.17, Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός, Συνεργαζόμενος φορέας: Pfizer Hellas

 

 

       

Πρόγραμμα Σπουδών

Προσκλήσεις Υποβολής

Αίτηση και Έντυπα

Διδάσκοντες

 

 

 Εγγραφείτε στο newsletter

για να λαμβάνετε νέα

 

 
        Γραμματεία ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Βασ.Κωνσταντίνου 48

Αθήνα 11635

+30 210 7273735

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.