ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

The duration of the MSc program is three (3) academic semesters. The first two semesters involve teaching courses and the third one is dedicated mostly for an MSc Thesis performed in entrepreneurial partners. Throughout the postgraduate program, the progress of every postgraduate student is supervised by an academic tutor.

 

The courses offered are:

CODE FIRST SEMESTER ECTS
ΜΚ1 BIOCHEMICAL AND MOLECULAR DIAGNOSTICS 8
ΜΚ2 PHARMACEUTICALS 8
ΜΚ3 INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP 7
ΜΚ7 FUNDING SOURCES 7
  SECOND SEMESTER  
ΜΚ4 LEGAL FRAME FOR ENTREPRENEURSHIP-STANDARDISATION 7
ΜΚ5 FOOD AND NEUTRITION 8
ΜΚ6 ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 8
ΜΚ8 RESEARCH DESIGN AND IMPLEMENTATION OF BUSINESS PLAN 7
  THIRD SEMESTER  
ΜΚ9 MSc THESIS 30

 

 

 

   

Search

CONTACT:

Secretary of MSc Bioentrepreneurship

National Hellenic Research Foundation

48 Vas. Constantinou Ave.

Athens 11635

Tel +30 2107273735

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webpage Administrator Dr Vasiliki Skamnaki email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.