EL | EN
                                                           
 

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

                                                       
 


 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

 Η Πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν εναρμονίζεται πλήρως με την πολιτική ποιότητας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (ΤΒΒ) έχει την έδρα του στη Λάρισα και ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας μαζί με τα Τμήματα Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, και Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το ΤΒΒ ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμ. 82 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 72/10-3-2000. Σύμφωνα με το ιδρυτικό Προεδρικό διάταγμα, το ΤΒΒ έχει ως αποστολή «Την καλλιέργεια και προαγωγή, με τη διδασκαλία και την έρευνα, της επιστήμης της βιοχημείας και της βιοτεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς που αφορούν στο χημισμό των ζωντανών συστημάτων, τον μεταβολισμό των συστατικών και τροφών των ζωντανών οργανισμών, τον μεταβολισμό της ενέργειας, την ανάλυση των συστατικών των ζωντανών συστημάτων, την τεχνολογία του ανασυνδυαζόμενου DNA, την τεχνολογία εφαρμογών των ενζύμων, ως καταλυτών και την τεχνολογία παραγωγής χρήσιμων προϊόντων από ζωντανούς οργανισμούς και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη της βιοχημείας στον τομέα της ενζυματολογίας και της βιοτεχνολογίας στους τομείς της ενζυμομηχανικής και της τεχνολογίας του ανασυνδυαζόμενου DNA, ήτοι της ενσωμάτωσης γονιδίων ενός οργανισμού στο γονιδίωμα άλλου οργανισμού. Οι πτυχιούχοι έχουν ως αντικείμενο ενασχόλησης την μελέτη, έρευνα, κατανόηση και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για την ανάπτυξη της βιοχημείας και της βιοτεχνολογίας στους ειδικότερους επιστημονικούς τομείς που προσδιορίζονται ανωτέρω.»

Το ΤΒΒ του ΠΘ δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής διασφάλισης ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία ως Τμήματος που προσφέρει ολοκληρωμένη κατάρτιση Βιοχημικού-Βιοτεχνολόγου και άλλων Βιοεπιστημόνων μέσα από υψηλού επιπέδου προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, με έμφαση στις σύγχρονες υπολογιστικές δεξιότητες και τις εργαστηριακές μεθόδους. Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΤΒΒ εξασφαλίζει τον προσανατολισμό όλων των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει και προωθεί την εκπαίδευση Βιοχημικών-Βιοτεχνολόγων και άλλων Βιοεπιστημόνων ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν με αξιώσεις στις απαιτήσεις και προκλήσεις της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς αγοράς εργασίας αλλά και έρευνας και ανάπτυξης. Το ΤΒΒ προωθεί το σκοπό και υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΠΘ, καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξης τους και εφαρμόζει ενδεδειγμένες διαδικασίες ποιότητας ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής βελτίωσή του.    

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΤΒΒ εναρμονίζεται με την πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΠΘ που έχει σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας ώστε να μπορεί να εκπληρώνει τους στόχους της, μέσω της εκπαίδευσης, της αριστείας, της προαγωγής της γνώσης και της καινοτομίας στην έρευνα. Ακολουθεί τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση του Ελσίνκι (ENQUA 2009).

Για την υλοποίηση της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας, το Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

α)      την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου

β)      την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης Επιπέδου 6, 7 και 8 αντίστοιχα

γ)       την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου στα προγράμματα σπουδών όλων των κύκλων

δ)      την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού

ε)       τη σύνταξη, εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών όλων των κύκλων

στ)   το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας

ζ)       την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας για όλα τα προγράμματα σπουδών

η)      τη διασφάλιση της πληρότητας και του αδιάβλητου των διαδικασιών αξιολόγησης των φοιτητών

θ)      την προώθηση της ποιότητας και της ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών του ΤΒΒ

ι)        τη διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα

ια)    την αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που ενδεχομένως προέρχονται από δίδακτρα

ιβ)    τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας για τα προγράμματα σπουδών με τη συνεργασία της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΠΘ.

Η εφαρμογή της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας υποστηρίζεται με την ανάπτυξη βάσεων αξιόπιστων δεδομένων από τις οποίες αντλούνται στοιχεία για τον υπολογισμό των Δεικτών Ποιότητας, και ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως το σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, που επιβλέπονται από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΠΘ. Οι υπηρεσίες αυτές επεκτείνονται σταδιακά και σε θέματα προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης κλπ. με την υποστήριξη του ΠΘ.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΔΠΜΣ δημοσιοποιείται και εφαρμόζεται με τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων καθώς και των φοιτητών. Δημοσιοποιείται και συζητείται στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ και κοινοποιείται στη ΜΟΔΙΠ του ΠΘ. Η δέσμευση πολιτικής διασφάλισης ποιότητας του ΔΠΜΣ δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του ΔΠΜΣ όπου αναφέρεται:

Ο αριθμός των εισακτέων ΜΦ που θα εγγράφονται κάθε χρόνο ορίζεται σε είκοσι (20) κατ' ανώτατο όριο.  Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4957/2022 ο ανώτατος αριθμός εισακτέων με δικαίωμα δωρεάν φοίτησης είναι έξι (6). Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων δωρεάν φοίτησης περιγράφονται στο άρθρο 86, παρ. 4 του Ν. 4957/2022. Η αίτηση για δωρεάν φοίτηση υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ (άρθρο 86, παρ. 3, Ν. 4957/2022) και σε χρονικό διάστημα που ορίζει το ίδιο το Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Π.Θ.

Προκήρυξη Θέσεων

Η Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την έναρξη των μαθημάτων, σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερομένους υποψηφίους, όπου και προσδιορίζονται τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοεπιχειρείν», η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, ο γενικός τρόπος αξιολόγησης υποψηφίων και η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Δ.Π.Μ.Σ. και διατίθενται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ..

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Σύμφωνα με το άρθρο 304 του Ν. 4957/2022 η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία και αναλαμβάνει να εξετάζει τις αιτήσεις με βάση τα κριτήρια του Ν. 4957/2022, χωρίς αυτές να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Εφόσον ο τίτλος σπουδών από αλλοδαπό Πανεπιστήμιο περιλαμβάνεται στον κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ, η Γραμματεία του ΠΜΣ οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αποκλείονται αιτήσεις στις οποίες ως τόπος σπουδών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.. σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας, ύστερα από απόφαση της Ε.Π.Σ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση Συμμετοχής (παρέχεται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.).
 2. Αναλυτικό  βιογραφικό  σημείωμα  (φόρμα  βιογραφικού  παρέχεται  από  τη  Γραμματεία  και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.).
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 4. Αναλυτική Βαθμολογία.
 5. Επιστημονικές   δημοσιεύσεις,   διακρίσεις,   αποδεικτικά   επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. H επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
 • Τίτλο    σπουδών     από    Εκπαιδευτικό   Ίδρυμα     αγγλόφωνης      χώρας ή          αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών
 • Πιστοποιητικό First Certificate in English
 • Πιστοποιητικό  Toefl  με  βαθμολογία  τουλάχιστον  500  μόρια  (ή  300  με  το  νέο  τρόπο αξιολόγησης)
 • Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2)

 Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη Ε.Π.Σ. ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

9     Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.

10  Δύο συστατικές επιστολές

 Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η διαδικασία επιλογής των ΜΦ συνεκτιμά τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. και την απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης από την Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από την Σ.Ε.

Αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής σε τρεις φάσεις:

 Α' Φάση:

Έλεγχος δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων.

 Β' Φάση:

Στις φάσεις Β και Γ η Σ.Ε. σε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων, αξιολογεί και προκρίνει τους υποψήφιους. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό μορίων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Γενικός βαθμός πτυχίου x 1,5 (έως 15 μόρια)
 • Αναγνωρισμένη  επαγγελματική  εμπειρία  η  οποία  αποδεικνύεται  με  πιστοποιητικά  ή βεβαιώσεις (Δημόσιου) Ασφαλιστικού Φορέα. Έτη εργασίας x 1 (έως 20 μόρια)
 • Συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος (έως 10 μόρια)
 • Εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας στον πρώτο κύκλο σπουδών (10 μόρια)
 • Επιπρόσθετα προσόντα (έως 15 μόρια σε όσους έχουν δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά).

  Γ ’ Φάση:

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται σχετική προφορική συνέντευξη (έως 30 μόρια) από επιτροπή που ορίζεται από την Σ.Ε. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο Δ.Π.Μ.Σ..

Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει:

 • Στη   διαπίστωση   της   γενικής   επιστημονικής   κατάρτισης   του   υποψηφίου   και   της καταλληλότητας του για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν.
 • Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου.
 • Στον  εντοπισμό  των  δυσκολιών  που  πιθανόν  να  έχει  ο  υποψήφιος  για  την  ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του Δ.Π.Μ.Σ..

 Διαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η Επιτροπή Επιλογής αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων. Μετά την ανάρτηση του πίνακα των υποψηφίων ΜΦ ορίζεται η ημερομηνία των προφορικών συνεντεύξεων. Η υψηλότερη βαθμολογία που μπορεί να πάρει υποψήφιος με τα παραπάνω κριτήρια (Φάσεις 1 και 2) είναι 70 μόρια. Η συνολική βαθμολογία μετά και την ολοκλήρωση της Φάσης 3, μπορεί να φθάσει τα 100 μόρια.

Με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει αξιολογικό  πίνακα  των  υποψηφίων. Στον  αξιολογικό  πίνακα συμπεριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι και εμφανίζονται οι επιτυχόντες. Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί διαβιβάζονται στη Σ.Ε.. προς έλεγχο και υποβολή τους στην Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ. προς έγκριση. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες. Υποψήφιοι που συγκεντρώνουν βαθμολογία μικρότερη από 50 δεν γίνονται δεκτοί.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών εάν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Δ.Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από την Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ.

 

 

 

Τέλη φοίτησης και τρόπος καταβολής

Για τη φοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των  4.500 ευρώ και καταβάλλονται στα τρία πρώτα εξάμηνα. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ για το Α’ εξάμηνο και στους δύο πρώτους μήνες από την έναρξη των υπολοίπων εξαμήνων. Υπάρχει η δυνατότητα, μετά από αίτηση του/της φοιτητή/τριας, τμηματικής καταβολής των τελών.

Δικαιούνται δωρεάν φοίτηση οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 86 του Ν.4957/2022 (σε ποσοστό έως 30% επί του συνόλου των εγγραφέντων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά ακαδ. έτος).

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ με βάση τον Ν. 4957/2022 

 

Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα 2022 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ 

 

 

 

 

       

Πρόγραμμα Σπουδών

Προσκλήσεις Υποβολής

Αίτηση και Έντυπα

Διδάσκοντες

 

 

 Εγγραφείτε στο newsletter

για να λαμβάνετε νέα

 

 
        Γραμματεία ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Βασ.Κωνσταντίνου 48

Αθήνα 11635

+30 210 7273735

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.