EL | EN
                                                           
 

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

                                                       
 


 

 

 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

Αμπατζής Κωνσταντίνος (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO))

Ο Κώστας Αμπατζής σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει M.Sc. στη Βιοχημική Φαρμακολογία (Southampton University) και M.Sc. στις Επιστήμες των Αποφάσεων με ειδίκευση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Επισκέπτης Ερευνητής στο Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ) και μεταπτυχιακός στο Boston College της Μασαχουσέτης. Εργάστηκε για 32 χρόνια στην κατοχύρωση των Εφευρέσεων και των Σχεδίων & Υποδειγμάτων (πρ. Υπ. Έρευνας & Τεχνολογίας και Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ΟΒΙ) και από το 1988 ως Διευθυντής Καταθέσεων & Χορηγήσεων Τίτλων στον ΟΒΙ. Από τον Ιούνιο του 2017 εργάζεται ως Αποσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), που βρίσκεται στο Αλικάντε της Ισπανίας.

 
 

Βασιλειάδης Σωτήριος (Επικ. Καθηγητής, Παν. Θεσσαλίας)

Ανάλυση μεταγονιδιωμάτων προς ανακάλυψη νέων ενζύμων, μικροβιακή οικολογία σε συνθήκες στρες, ανάπτυξη μικροβιακής ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά σε φυσικά και ανθρωπογενή περιβάλλοντα.

 

Γεωργιάδης Παναγιώτης (Ερευνητής Β, ΕΙΕ)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ Γεωργιάδη εστιάζονται στη Χημική Καρκινογένεση και Γενετική Τοξικολογία.

Γιακουντής Αντώνιος (Επίκ. Καθηγητής, Παν. Θεσσαλίας)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ Γιακουντή εστιάζονται στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών ελέγχου της γονιδιακής έκφρασης από μη κωδικοποιητικά μεγαλομοριακά RNA (lncRNAs), αλληλεπιδράσεις RNA / χρωματίνης / πρωτεινών, τη μεταγραφική και επιγενετική ρύθμιση στον καρκίνο, την αρχιτεκτονική χρωματίνης, τη γονιδιωματική και επιγονιδιωματική θηλαστικών και φυτών.
 

Γιαννούλη Περσεφόνη (Επικ. Καθηγήτρια, Παν. Θεσσαλίας)
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της εστιάζονται στον Έλεγχο ποιότητας και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων, σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων, μελέτη επιμήκυνσης της ζωής των προϊόντων, μελέτη βιοχημικών μεταβολών των τροφίμων κατά την επεξεργασία και τη συντήρηση τους., αναλύσεις δομής, υφής και βιοδραστικών συστατικών των τροφίμων, οργανοληπτικός έλεγχο, ασφάλεια τροφίμων και στη μελέτη καταναλωτικής συμπεριφοράς.

 

Ζέππος Ιωάννης (Resilience Guard GmbH, Zurich)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Ζέππου εστιάζονται στην Επιχειρησιακή Συνέχεια, Διαχείριση Ρίσκου, Διαχείριση Εκτάκτων περιστατικών, Διαχείριση Κρίσεων, Διαχείριση Καταστροφών, Επιχειρησιακή Ανθεκτικότητα, Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανθεκτικό-τητα (Business Continuity, Risk Management, Incident Manage-ment, Crisis Management, Disaster Management, Organisational Resilience, Resilience & Sustainability)
 

Ζερβού Μαρία (Ερευνήτρια Β, ΕΙΕ)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ Ζερβού εστιάζονται στην Μοριακή Ανάλυση.
 

Ζίφα Αιμιλία (Επίκ. Καθηγήτρια, Παν. Θεσσαλίας)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ Ζίφα εστιάζονται στη δυσλειτουργία της αναπνευστικής αλυσίδας στα μιτοχόνδρια σε ασθενείς με προβλήματα νευρομυϊκά (παιδιά με ψυχοκινητική καθυστέρηση και νευρομυϊκή δυσλειτουργία), νευροεκφυλιστικά (ασθένεια του Alzheimer και του Parkinson), μεταβολικά νοσήματα (διαβήτης) και ασθένειες με έντονη μητρική κληρονομικότητα (άσθμα) μέσω της ανίχνευσης μεταλλάξεων σε μιτοχονδριακά γονίδια (tRNAs, ένζυμα της αναπνευστικής αλυσίδας) και του βιοχημικού ελέγχου της λειτουργίας της αναπνευστικής αλυσίδας. Δημιουργία μιας τράπεζας πολυμορφισμών μιτοχονδριακών γονιδίων που απαντώνται στην περιοχή της Θεσσαλίας σε φυσιολογικό πληθυσμό.

 

Ζουμπουλάκης Παναγιώτης (Αν. Καθηγητής, Παν.Δυτικής Αττικής)

O Παναγιώτης Ζουμπουλάκης είναι Αναπληρωτής καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  Είναι κάτοχος πτυχίου (1999) και διδακτορικού τίτλου (2004) στη Χημεία από το πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2007). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως (α) στην ανακάλυψη και το σχεδιασμό βιοδραστικών ενώσεων με χρήση εργαλείων υπολογιστικής χημείας και φασματοσκοπικών τεχνικών και (β) στην μεταβολομική ανάλυση.
 

Ζουμπουρλής Βασίλης (Ερευνητής Α, ΕΙΕ)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ Ζουμπουρλή εστιάζονται στις Βιοϊατρικές Εφαρμογές.
 

Ζωγράφος Σπυρίδων (Ερευνητής Α, ΕΙΕ)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ Ζωγράφου εστιάζονται στη Δομική Βιολογία και Χημεία.
 

Καλογεροπούλου Θεοδώρα (Ερευνήτρια Α, ΕΙΕ)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ Καλογεροπούλου εστιάζονται στη Φαρμακευτική Χημεία.
 

Καρπούζας Δημήτριος (Καθηγητής, Παν. Θεσσαλίας)

Επίδραση ρύπων στην σύσταση και λειτουργία της μικροβιακής κοινότητας του εδάφους, μικροβιακός μεταβολισμός γεωργικών φαρμάκων, απομόνωση αποδομητικών μικροοργανισμών και μελέτη των γονιδίων, ενζύμων που εμπλέκονται στον μεταβολισμό των γεωργικών φαρμάκων, εφαρμογές βιολογικής απορρύπανσης, μελέτη της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς γεωργικών φαρμάκων.

Κατσίλα Θεοδώρα (Ερευνήτρια Γ, Ε.Ι.Ε.)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ Κατσίλα εστιάζονται στην προσέγγιση των πολλαπλών -ομικών τεχνολογιών και στις εφαρμογές της για την ανακάλυψη νέων βιοδεικτών και την επανατοποθέτηση φαρμάκων.

 

Κοντοπίδης Γεώργιος (Καθηγητής, Παν. Θεσσαλίας)

Aνακάλυψη φαρμάκων, στοχεύοντας πρωτεΐνες στόχους που εμπλέκονται σε παθολογικές καταστάσεις όπως ανοσοκαταστολή και ανάπτυξη ασθενικών όπως καρκίνος, Ρευματοειδής Αρθρίτιδα κ.α. Πρωτεΐνες στόχοι που έχουν μελετηθεί αποτε-λούν οι Cyclophilin A (immunosuppressant), Cyclin-A (ongology), CDK2, CDK4, Αurora, PCNA (ongology), TNF-a (Rheumatoid Athiritis), RANKL (Rheumatoid Athiritis).
 

Κοντού Μαρία (Επίκ. Καθηγήτρια, Παν. Θεσσαλίας)

Σχέση δομής-λειτουργίας πρωτεϊνών - Κατευθυνόμενος από τη δομή σχεδιασμός φαρμάκων. Μελέτες διαφορικής έκφρασης πρωτεϊνών με χρήση μεθόδων πρωτεομικής. Μελέτη του μηχανισμού πήξης του αίματος με έμφαση στον παράγοντα von Willebrand.
 

Κουρέτας Δημήτριος (Καθηγητής, Παν. Θεσσαλίας)

Μοριακοί μηχανισμοί αντιοξειδωτικής δράσης φυτικών φαινολών σε ευκαρυωτικά κύτταρα. Προσαρμογές σε οξειδωτικό στρες μετά από άσκηση. Μοριακοί μηχανισμοί προσαρμογής στην άσκηση. Βιολειτουργικά τρόφιμα και δράση τους στον άνθρωπο.

Κούτσικος Κωνσταντίνος (Αν. Καθηγητής, Παν. Αιγαίου)

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτσικος είναι ειδικός στη διοίκηση καινοτομίας για την υλοποίηση στρατηγικών ανάπτυξης. Η ακαδημαϊκή κι επαγγελματική του τεχνογνωσία του έγκειται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων στη δημιουργία καινοτόμων δραστηριοτήτων:

  • Frame – digital disruptions, sustainability strategies, service science
  • Create – business ecosystems, corporate venturing
  • Adapt – digital transformation, organizational agility.

Ο Δρ. Κούτσικος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Υπήρξε αξιολογητής του εκπαιδευτικού υλικού ‘Entrepreneurship Core Curriculum’  (Harvard) και είναι μέντορας επιχειρηματικότητας στο Stanford. Προεδρεύει επίσης του ετήσιου Stanford University WiDS (Women in Data Science) Athens Forum - ένα μοναδικό σημείο συνάντησης για εμπειρογνώμονες του κλάδου, ακαδημαϊκούς και στελέχη του δημόσιου τομέα από όλο τον κόσμο, με επίκεντρο την ανατρεπτική καινοτομία και το ρόλο των γυναικών επιστημόνων κι επιχειρηματιών.

LinkedIn profile: www.linkedin.com/in/kutsikos

 

Κρίτση Ευτυχία (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ε.Ι.Ε.)
Η Ευτυχία Κρίτση είναι απόφοιτη και έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από το τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και διδακτορικού τίτλου από το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2017 έως σήμερα, εργάζεται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ως μεταδιδακτορική συνεργάτιδα. Τα κύρια επιστημονικά της πεδία εστιάζουν στην Υπολογιστική Χημεία στον τομέα του σχεδιασμού και της ανακάλυψης νέων βιοδραστικών ενώσεων.

 

Κώστας Ιωάννης (Ερευνητής Α, ΕΙΕ)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ Κώστα εστιάζονται στην: (α) ΟΡΓΑΝΙΚΗ και ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, (β) ΟΜΟΓΕΝΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΕΩΣ (συμπεριλαμβανομένων της ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ καθώς και της ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ) και εφαρμογές τους στην οργανική σύνθεση, (γ) ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, (δ) ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΙΜΕΡΩΝ και (ε) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (σύνθεση βιοδρα-στικών οργανικών και οργανομεταλλικών ενώσεων και εξέταση της βιοδραστικότητάς τους έναντι ασθενειών, π.χ. διαβήτης τύπου 2, καρκίνος).
 

Λεωνίδας Δημήτριος (Καθηγητής, Παν. Θεσσαλίας)

Καθηγητής Βιοχημείας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον κατευθυνόμενο από τη δομή σχεδιασμό φαρμάκων.
 

Λιαδάκη Καλλιόπη (Επίκ. Καθηγήτρια, Παν. Θεσσαλίας)

Μοριακή διάγνωση στον καρκίνο. Μοριακοί μηχανισμοί αντικαρκινικής δράσης φυτικών ενώσεων. Μοριακοί μηχανισμοί ανθεκτικότητας ευκαρυωτικών κυττάρων σε αντικαρκινικά φάρμακα. Μελέτες μεταβολισμού λιποπρωτεϊνών και αθηροσκλήρυνσης σε in vitro και in vivo συστήματα. Mελέτη της βιολογίας των βλαστικών κυττάρων με πιθανή εφαρμογή σε θεραπευτικές προσεγγίσεις ασθενειών σκελετικού μυός.
 

Μαρράς Σωτήριος (Ε.ΔΙ.Π. Παν. Θεσσαλίας)

Ο Δρ Μαρράς είναι απόφοιτος και έχει λάβει το διδακτορικό του από το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2017 έως σήμερα, εργάζεται στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην παραγωγή νανοσύνθετων υλικών φιλικών προς το περιβάλλον κι από ανανεώσιμους πόρους για βιοατρικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

Ματθιόπουλος Κωνσταντίνος (Καθηγητής, Παν. Θεσσαλίας)

Μοριακή εντομολογία εντόμων οικονομικής σημασίας. Ανάλυση μοριακών μηχανισμών ανθεκτικότητας των εντόμων σε εντομοκτόνα, μελέτη του αναπαραγωγικού και του οσφρητικού συστήματος καθώς και του συστήματος φυλοκαθορισμού του δάκου της ελιάς και της μύγας της Μεσογείου, με νέες μοριακές και γονιδιωματικές προσεγγίσεις. Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι η δημιουργία τροποποιημένων εντόμων με συγκεκριμένες ιδιότητες που θα καταστήσουν το έλεγχό τους στη φύση πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό στο περιβάλλον.
 

Μήτσιου Δήμητρα (Ερευνήτρια B, ΕΙΕ)

Μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διαμεσολαβούν τα μονο-πάτια σηματοδότησης των υποδοχέων στεροειδών ορμονών, συ-γκεκριμένα των υποδοχέων γλυκοκορτικοειδών (GR) και οιστρο-γόνων (ER), σε ασθένειες με έμφαση στη φλεγμονή και στον καρ-κίνο. Ανάπτυξη επιλεκτικών αγωνιστών του υποδοχέα γλυκοκορτικοειδών με βελτιωμένες θεραπευτικές δυνατότητες και ανάλυση του μηχανισμού δράσης τους με ολιστικές προσεγγίσεις γονιδιωματικής.
 

Μούτου Αικατερίνη (Καθηγήτρια, Παν. Θεσσαλίας)

Μελέτη των μοριακών μηχανισμών περιβαλλοντικής και ορμονικής ρύθμισης της ανάπτυξης του μυικού και σκελετικού συστήματος των ψαριών. Μοριακή φυσιολογία θρέψης και αύξησης των ψαριών. Μελέτη των μηχανισμών φυλετικής διαφοροποίησης των ψαριών.
 

 

Μπαλατσός Νικόλαος (Επίκ. Καθηγητής, Παν. Θεσσαλίας)

Ρύθμιση σταθερότητας και αποικοδόμησης mRNA.
 

Ξενάκης Αριστοτέλης (Ερευνητής Α, ΕΙΕ)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ Ξενάκη εστιάζονται στη Βιομιμητική και στη Νανοβιοτεχνολογία.
 

Παπαδημητρίου Βασιλική (Ερευνήτρια Β, ΕΙΕ)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ Παπαδημητρίου εστιάζονται στην ανάπτυξη και το δομικό χαρακτηρισμό βιοσυμβατών νανοδιασπορών τύπου μικρο- και νανογαλακτώματος. Τα συστήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν φορείς ενθυλάκωσης υδρόφιλων/υδρόφοβων/αμφίφιλων βιοδραστικών ενώσεων με δυνατότητες εφαρμογής  στον τομέα των τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών και αγροχημικών.
 

Παπαδόδημα Όλγα (Ε.Λ.Ε. Ε.Ι.Ε.) 

Τα  ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ Όλγας Παπαδοδήμα εστιάζουν στη γονιδιωματική μελέτη του καρκίνου, συνδυάζοντας πειραματικές και βιοπληροφορικές μεθοδολογίες.

 

Παπαδοπούλου Καλλιόπη (Καθηγήτρια, Παν. Θεσσαλίας)

Δευτερογενής μεταβολισμός φυτών με έμφαση σε προσχηματισμένους μεταβολίτες. Μοριακές αλληλεπιδράσεις φυτών-μικροοργανισμών: (α) φυτοπαθογόνοι μύκητες εδάφους και (β) ριζόβια, μυκόρριζες. Bιοτεχνολογία μυκήτων λευκής σήψης.
 

Πίντζας Αλέξανδρος (Ερευνητής Α, ΕΙΕ)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ Πίντζα εστιάζονται στη Γονιδιακή Ρύθμιση.
 

Πλέτσα Βασιλική (Ερευνήτρια Β, ΕΙΕ)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ Πλέτσα εστιάζονται στη Χημική Καρκινογένεση και στη Γενετική Τοξικολογία, ειδικώτερα:

-          στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του γενετικού υλικού

-          στους μηχανισμούς της κυτταρικής απόκρισης στις βλάβες του γενετικού υλικού και του κυτταρικού θανάτου

-          στη μοριακή επιδημιολογία του καρκίνου και τη σχέση της διατροφής με την αιτιολογία της νόσου

-          στην ταυτοποίηση βιοδεικτών έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης του καρκίνου

 

Σαλαμούρης Ιωάννης (Behavioural Entrepreneurship Specialist)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ Σαλαμούρη εστιάζονται στο πεδίο του behavioural finance. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται κυρίως με την έννοια του behavioural entrepreneurship και την επίδραση στην ανάλυση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς και αντίληψης.
 

Σαραφίδου Θεολογία (Επίκ. Καθηγήτρια, Παν. Θεσσαλίας)

Γονιδιωματική και γενετική ανάλυση θηλαστικών με στόχο τον εντοπισμό και τη λειτουργική μελέτη γονιδίων που σχετίζονται με γενετικά νοσήματα αξιοποιώντας συστήματα in vitro, κυτταρικά μοντέλα και διαγονιδιακά ζώα. Πληθυσμιακή γενετική: εκτίμηση γενετικής ποικιλότητας και δομής φυσικών πληθυσμών με σκοπό τη μελέτη των εξελικτικών μηχανισμών, της φυλογένεσης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 

 

Σινάνογλου Βασιλεία (Καθηγήτρια Παν. Δυτικής Αττικής)

 

Η Δρ Βασιλεία Σινάνογλου είναι Διδάκτωρ Χημικός από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων με γνωστικό αντικείμενο: «Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων με έμφαση στην Ανάλυση Λιπιδίων και Συγγενών Ενώσεων».


 

Σκαμνάκη Βασιλική (Επικ. Καθηγήτρια, Παν. Θεσσαλίας)

Μελέτη μηχανισμών μοριακής αναγνώρισης και σχέσης δομής-λειτουργίας πρωτεϊνικών κινασών, εφαρμόζοντας σύγχρονες βιοχημικές μεθόδους και τεχνικές δομικής βιολογίας όπως κρυσταλλογραφία πρωτεϊνών και ηλεκτρονική μικροσκοπία. Οι ερευνητικές μου δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη μελέτη σημαντικών ενζύμων του μεταβολισμού του γλυκογόνου καθώς και των εξαρτώμενων από τις κυκλίνες κινασών που ελέγχουν τον κυτταρικό κύκλο.
 

Σκρέτας Γεώργιος (Ερευνητής A, E.K.E.B.E. Φλέμιγκ)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ Σκρέτα εστιάζονται στην Ενζυμική και Συνθετική Βιοτεχνολογία.
 

Στάγκος Δημήτριος (Επίκ. Καθηγητής, Παν. Θεσσαλίας)

Μελέτη των μοριακών μηχανισμών της χημειοπροστατευτικής δράσης (αντικαρκινικής, αντιοξειδωτικής, αντιμεταλλαξιγόνου) φυτικών εκχυλισμάτων, φυτικών πολυφαινολών και άλλων φυτοχημικών συστατικών. Μελέτη της αντι-αγγειογενετικής δράσης χημικών ενώσεων (φυσικών και συνθετικών) και των εμπλεκόμενων μονοπατιών κυτταρικής σηματοδότησης. Μελέτη του φυσιολογικού και βιοχημικού ρόλου των ανθρώπινων αλδεϋδικών δεϋδρογονασών.
 

Στέλλας Δημήτριος (Ερευνητής Γ'  Ε.Ι.Ε.)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ Στέλλα εστιάζονται στην ταυτοποίηση και επιβεβαίωση θεραπευτικών στόχων ασθενειών και Βιολογική αποτίμηση στοχευμένων βιοδραστικών μορίων-φαρμάκων.

 

Στεφανίτσης Μαρίνος (Επιχειρησιακός Αναλυτής Εθνικής Τράπεζας)

Τα κυριότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ Στεφανίτση εστιάζονται στην Ελληνική και Διεθνή Τραπεζική, την Επιχειρηματικότητα, την Επιχειρησιακή Συνέχεια, την Ανάλυση Διαδικασιών καθώς και την Διοίκηση – Διαχείριση Έργων.
 

Τρούλης Ιωάννης (TTMI Consulting Ltd)

Τα ενδιαφέροντά του αφορούν την προώθηση της καινοτομίας μέσω μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού κυρίως τομέα και την ικανή και επιτυχή απορρόφησή της από αυτές με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητά τους. Στο ίδιο πλαίσιο, ασχολείται με την υποστήριξη της χρηματοδότησης τέτοιων επιχειρηματικών αναπτυξιακών έργων.

 

Τσίκου Δανιέλα (Επικ. Καθηγήτρια, Παν. Θεσσαλίας)

Αλληλεπιδράσεις φυτών με μικροοργανισμούς, μελέτη πολλαπλών και ταυτόχρονων αλληλεπιδράσεων στο ίδιο φυτό-ξενιστή, ο ρόλος των μικρών RNA στις συμβιωτικές σχέσεις των φυτών, συμβιωτική αζωτοδέσμευση, μοριακά σηματοδοτικά μονοπάτια στα φυτά που ρυθμίζονται από άζωτο και ριζόβια.

 

 

Τσιτσιγιάννης Δημήτριος (Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 

Ο Δρ. Δημήτριος Τσιτσιγιάννης είναι Καθηγητής φυτικής παθολογίας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

Τσότσολας Νικόλαος (Επικ. Καθηγητής, Παν. Δυτικής Αττικής)

Ο Δρ. Νίκος Τσότσολας είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επιστημονική Περιοχή «Επιχειρησιακή Έρευνα», του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το 2009 ανακηρύχτηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής σε 5 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Δραστηριοποιείται ερευνητικά σε θέματα που αφορούν τα Logistics, την Επιχειρησιακή Έρευνα και τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 80 εργασίες και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνή συνέδρια και επιμελημένους τόμους. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση 25 ερευνητικών έργων. Από το 1995 δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος σύμβουλος σε θέματα Σχεδιασμού και Υλοποίησης Έργων Πληροφορικής και Έργων Έρευνας και Ανάπτυξης. Έχει συνεργαστεί με πλήθος οργανισμών και επιχειρήσεων σε Ελλάδα, Δανία και Ιρλανδία. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών.

 

Χονδρογιάννη Νίκη (Ερευνήτρια Β, ΕΙΕ)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ Χονδρογιάννη εστιάζονται στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διέπουν την ανθρώπινη γήρανση με έμφαση στον πρωτεολυτικό μηχανισμό του πρωτεασώματος

 

 Χουντάλας Παναγιώτης (Επίκουρος Καθηγητής Παν. Πειραιά)

Ο Πάνος Χουντάλας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, MBA και βασικού πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Οι επιστημονικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε υψηλής ποιότητας διεθνή περιοδικά με κριτές (BPMJ, EJOR, JCP κλπ.). Διαθέτει εκτεταμένη συμβουλευτική εμπειρία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και έχει συμμετάσχει στο συντονισμό και τη διαχείριση ενός σημαντικού αριθμού διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων (EQUAL, INTERREG, κλπ.). Στο πρόσφατο παρελθόν είχε δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά με την ίδρυση καινοτομικής εταιρείας ηλεκτρονικών εκδόσεων. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Διοίκηση Επιχειρηματικών Διεργασιών, Πρότυπα Συστήματα Διοίκησης, Διοίκηση Παραγωγής/ Λειτουργιών, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Διαχείριση Κινδύνων, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

 

 

Ψαρρά Άννα-Μαρία (Αν. Καθηγήτρια, Παν. Θεσσαλίας)

Μιτοχονδριακοί υποδοχείς στεροειδών ορμονών, χαρακτηρισμός των υποδοχέων και διερεύνηση της δράσης τους στη μιτοχονδριακή μεταγραφή, μιτοχονδριακά εξαρτώμενη απόπτωση, και συντονισμό μιτοχονδριακής και πυρηνικής μεταγραφής. Διερεύνηση του μηχανισμού εισόδου τους στα μιτοχόνδρια και ενδοκυτταρικής κατανομής.

 

       

Πρόγραμμα Σπουδών

Προσκλήσεις Υποβολής

Αίτηση και Έντυπα

Διδάσκοντες

 

 

 Εγγραφείτε στο newsletter

για να λαμβάνετε νέα

 

 
        Γραμματεία ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Βασ.Κωνσταντίνου 48

Αθήνα 11635

+30 210 7273735

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.