ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

         

Το ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

εξασφάλισε για τους

φοιτητές του συμμετοχή

στο Πρόγραμμα Νεανικής

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Εgg(www.theegg.gr)της

EurobankCorallia.

 

ΝΕΟ Διατριβές Μεταπτυχιακής

Ειδίκευση σε Επιχειρηματικούς

φορείς

Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία (ΜΚ6)

Διδάσκοντες: Κ. Ματθιόπουλος, Δ. Καρπούζας, Κ. Παπαδοπούλου, Γ. Σκρέττας

 

Περιεχόμενο-Σκοπός του μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών μεθόδων και διεργασιών μέσω των οποίων έντομα, φυτά και μικροοργανισμοί μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμες πηγές και εργαλεία για την παραγωγή νέας γενιάς βιοτεχνολογικών προϊόντων των οποίων η εφαρμογή θα οδηγήσει σε μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος βιομηχανικών διεργασιών και των αρνητικών επιπτώσεων συμβατικών βιομηχανικών προϊόντων στο περιβάλλον και στην υγεία. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν παραδείγματα τέτοιων προϊόντων και διεργασιών που χρησιμοποιούνται ήδη στη γεωργία, στην παραγωγή ενέργειας, και στη βιομηχανία πλαστικών.Τέλος έμφαση θα δοθεί στην χρήση της συνθετικής βιολογίας για την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής αξίας όπως  θεραπευτικές ενώσεις και βιομόρια.