ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

         

Το ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

εξασφάλισε για τους

φοιτητές του συμμετοχή

στο Πρόγραμμα Νεανικής

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Εgg(www.theegg.gr)της

EurobankCorallia.

 

ΝΕΟ Διατριβές Μεταπτυχιακής

Ειδίκευση σε Επιχειρηματικούς

φορείς

Τρόφιμα και Διατροφή (ΜΚ5)

Διδάσκοντες: Π.Ζουμπουλάκης, Σ. Ζωγράφος, Δ. Κουρέτας, Ζ. Μαμούρης, Δ. Μόσιαλος, Α.Μούτου, Β. Πλέτσα, Β.Σκαμνάκη, Δ.Στάγκος, Α.Μ. Ψαρρά

 

Περιεχόμενο-Σκοπός μαθήματος

Η ενότητα «Τρόφιμα και Διατροφή» του ΔΠΜΣ «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» παρουσιάζει  στον μεταπτυχιακό φοιτητή εξειδικευμένες γνώσεις στον χώρο της  επιστήμης των τροφίμων και της διατροφής. Στόχος είναι οι απόφοιτοι να αποκτήσουν την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών στο χώρο των τροφίμων και ποτών.

Συγκεκριμένα, η ενότητα εστιάζει στα εξειδικευμένα πεδία της χημείας, της βιοχημείας και της ανάλυσης των τροφίμων ενώ δίνει  έμφαση στις νέες τάσεις του χώρου όπως η διατροφογενωμική, η μοριακή ιχνηλασιμότητα και τα βιολειτουργικά τρόφιμα.

Η παρούσα ενότητα έχει σχεδιασθεί ώστε να συνδυάζει τον κύριο κορμό των μαθημάτων με συμπληρωματικές διαλέξεις από επιστήμονες του ευρύτερου ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού χώρου.

Ενδεικτικές διαλέξεις της ενότητας περιλαμβάνουν:

 • Ορμονική ρύθμιση μεταβολισμού και μόρια ορμονικού ελέγχου
 • Διατροφική προσέγγιση για μεταβολικά Σύνδρομα
 • Μεταβολικά σύνδρομα
 • Τοξίνες και επεξεργασία των τροφών
 • Βιολειτουργικά τρόφιμα  - αντιοξειδωτικά
 • Μεταβολισμός ξενοβιοτικών
 • Διατροφογενωμική
 • Μοντέρνες αναλυτικές τεχνικές στην ανάλυση και έλεγχο Τροφίμων/Ποτών
 • Εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στην επιστήμη των τροφίμων
 • Πρωτεΐνες στόχοι στη βιομηχανία τροφίμων. Μέθοδοι καθαρισμού και επεξεργασίας
 • Ανασυνδυασμένο DNA και διατροφή
 • Γονίδια και Διατροφή
 • Διατροφικά πρότυπα στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων
 • Μικροβιακή Ανάλυση τροφίμων
 • Μοριακή ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση τροφίμων
 • Οι προκλήσεις της ιχθυοκαλλιέργειας: η ταχύτερα εξελισσόμενη βιο-οικονομία
 • Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και μεταφορά καινοτομίας στην ιχθυοκαλλιέργεια