ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

         

Το ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

εξασφάλισε για τους

φοιτητές του συμμετοχή

στο Πρόγραμμα Νεανικής

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Εgg(www.theegg.gr)της

EurobankCorallia.

 

ΝΕΟ Διατριβές Μεταπτυχιακής

Ειδίκευση σε Επιχειρηματικούς

φορείς

Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (ΜΚ3)

Διδάσκοντες: Ι. Γεραγωτέλλης, Β. Γρηγορίου, Α. Ξενάκης, Ι. Σαλαμούρης, Μ. Στεφανίτσης, Ν.Τσότσολας, Ε. Φαφαλιού

 

Περιεχόμενο-Σκοπός του μαθήματος

Η εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα εστιάζει στην σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα του επιχειρείν.

Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με σκοπό την ανάπτυξη σημαντικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων και δράσεων, και να εμπλουτίσει τις γνώσεις τους με την ανάλυση σημαντικών πλευρών της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε να τους προσφέρει ένα σημαντικό υπόβαθρο γνώσεων για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Δεδομένου ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της ανταγωνιστικότητας, η ενότητα ενδεικτικά εστιάζει σε θέματα που αφορούν στην ελληνική και διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα, τον ρόλο της καινοτομίας και των ΜΜΕ, την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα επιχειρηματικά μοντέλα, το e-επιχειρείν, την ερμηνεία οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τις διαφορετικές μορφές επιχειρηματικότητας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν:

  • Την ικανότητα αναγνώρισης και αξιολόγησης επιχειρηματικών ευκαιριών και ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών
  • Την επιχειρηματική αντίληψη και τον στρατηγικό σχεδιασμό
  • Την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών
  • Την κατανόηση των οικονομικών εξελίξεων και των επιπτώσεών τους.