ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

         

Το ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

εξασφάλισε για τους

φοιτητές του συμμετοχή

στο Πρόγραμμα Νεανικής

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Εgg(www.theegg.gr)της

EurobankCorallia.

 

ΝΕΟ Διατριβές Μεταπτυχιακής

Ειδίκευση σε Επιχειρηματικούς

φορείς

Φάρμακα και Υγεία  (ΜΚ2)

Διδάσκοντες: Σ. Γκόνος, Μ. Ζερβού, Α. Ζίφα, Β. Ζουμπουρλής, Θ. Καλογεροπούλου, Δ. Κομιώτης, Γ. Κοντοπίδης,  Μ.Κουφάκη, Ι. Κώστας, Δ. Λεωνίδας, Κ. Λιαδάκη, Θ.Σαραφίδου, Β. Σκαμνάκη, Γ.Σκρέττας, Γ.Παπαδόπουλος, Α.Πίντζας

 

Περιεχόμενο-Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στον τομέα της Υγείας και Φαρμάκων σε θέματα που αφορούν

  • Στάδια ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων μέχρι την διάθεση στην αγορά:
              - Ταυτοποίηση στόχων: σύνδεση ασθένειας με στόχο, εξατομικευμένη στοχευμένη θεραπεία
   - Ορθολογικός σχεδιασμός φαρμάκων,  insilicoέλεγχος πρόσδεσης / σάρωση βιβλιοθηκών ενώσεων
   - Φαρμακευτική χημεία, σύνθεση ενώσεων
   - Επιβεβαίωση βιοδραστικών ενώσεων (hit compounds): δοκιμές ελέγχου
   - Μετάβαση σε ενώσεις οδηγούς (hit-to-lead): σχέση δομής-δράσης, δραστικότητα, επιλεκτικότητα, φαρμακοκινητική, τοξικότητα
   - Προκλινικές δοκιμές: φαρμακολογικό προφίλ, οδός χορήγησης, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων
   - Κλινικές δοκιμές: φάσεις I, II, III
  • Βιοϊατρική τεχνολογία σε επίπεδο

        -κυττάρου: αναγεννητική ιατρική

        -γονιδίου: γενετική ιατρική, φαρμακογενετική, εξατομικευμένη θεραπεία

        -μοριακή βιοτεχνολογία: βιοφαρμακευτική μηχανική

  • Υπολογιστική βιολογία, βιοπληροφορική

 

Τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν τον καρκίνο, νευροεκφυλιστικές ασθένειες, καρδιαγγειακές ασθένειες, μεταβολικές ασθένειες, μολυσματικές ασθένειες και γήρανση.