ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

         

Το ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

εξασφάλισε για τους

φοιτητές του συμμετοχή

στο Πρόγραμμα Νεανικής

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Εgg(www.theegg.gr)της

EurobankCorallia.

 

ΝΕΟ Διατριβές Μεταπτυχιακής

Ειδίκευση σε Επιχειρηματικούς

φορείς

Βιοχημική και Μοριακή Διαγνωστική (ΜΚ1)

Διδάσκοντες: Κ. Ματθιόπουλος, Π. Μαρκουλάτος, Θ. Σαραφίδου, Γ. Αμούτζιας, Δ. Μητσίου, Π. Γεωργιάδης, Ν. Μπαλατσός.

 

Περιεχόμενο-Σκοπός του μαθήματος

Η επιχειρηματικότητα συνδέται με την επένδυση στην επιστημονική γνώση, την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό, η ενότητα παρουσιάζει τις βιοχημικές και μοριακές τεχνικές διάγνωσης. Δίνει έμφαση στις νέες γνώσεις που σχετίζονται με την κατανόηση των μηχανισμών ασθενειών και τις νέες τεχνολογίες διάγνωσης. Η ενότητα στοχεύει να αναδείξει τις νέες επιχειρηματικές προοπτικές, που αναδύονται μέσα από την κατανόηση και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και την ανάλυση της πληροφόρησης. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει μια συνολική εικόνα τόσο των υπαρχόντων, αλλά κυρίως των μελλοντικών διαγνωστικών τεχνικών και των επιχειρηματικών τους προοπτικών.

Η ενότητα συνοψίζεται στις ακόλουθες διαλέξεις:

 • Εισαγωγή στη σύγχρονη βιοχημική και μοριακή διαγνωστική.
 • Ανοσολογικές μέθοδοι διάγνωσης.
 • Διαγνωστική μοριακή κυτταρογενετική, προγενετική διάγνωση.
 • PCR και μοριακή διαγνωστική.
 • Τα μη κωδικοποιούντα RNAs στις ασθένειες και οι νέες προοπτικές διάγνωσης.
 • Μικροσυστοιχίες για την ανίχνευση μεταλλάξεων και επιγενετικών αλλαγών.
 • Τεχνολογίες αλληλούχισης νέας γενιάς.
 • Αλληλούχιση νέας γενιάς και ταυτοποίηση μικροοργανισμών.
 • Διάγνωση και θεραπεία ανθρώπινων ασθενειών  με αλληλούχιση DNA και RNA.
 • Πυροαλληλούχιση και εφαρμογή της στην σύγχρονη Μοριακή Διαγνωστική.
 • Αξιοποίηση νέας γενιάς βιοδεικτών και προοπτικές στην επιχειρηματικότητα.