EL | EN
                                                           
 

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

                                                       
 


 

Τέλη φοίτησης και τρόπος καταβολής

Για τη φοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των  4.500 ευρώ και καταβάλλονται στα τρία πρώτα εξάμηνα. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ για το Α’ εξάμηνο και στους δύο πρώτους μήνες από την έναρξη των υπολοίπων εξαμήνων. Υπάρχει η δυνατότητα, μετά από αίτηση του/της φοιτητή/τριας, τμηματικής καταβολής των τελών.

Δικαιούνται δωρεάν φοίτηση οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 86 του Ν.4957/2022 (σε ποσοστό έως 30% επί του συνόλου των εγγραφέντων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά ακαδ. έτος).

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ με βάση τον Ν. 4957/2022 

 

Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα 2022 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

2022

Ανδρικόπουλος Νικόλαος: «Νέα προϊόντα βιολογικής προέλευσης στη γεωργική πρακτική: Πλεονεκτήματα και προβλήματα της υιοθέτησής τους σε επίπεδο παραγωγής και περιβαλλοντικής προστασίας- Κανονιστικά πλαίσια εφαρμογής τους» Παρουσίαση Μ.Δ. 08.07.2022, Επιβλέπων Σ. Ζωγράφος

Στραμάρκο Χριστιάνα:«Ο Προγραμματισμός Παραγωγής και η Διαχείριση των οργανωσιακών αλλαγών στον Φαρμακευτικό κλάδο» Παρουσίαση Μ.Δ. 06.07.2022, Επιβλέπων Δ. Λεωνίδας, Συνεργαζόμενος φορέας Elpen Pharmaceutical Co S.A.

Λευκοπούλου Ματίνα:«Στρατηγικές ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα υγείας στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: η περίπτωση της φαρμακοβιομηχανίας» Παρουσίαση Μ.Δ. 06.07.2022, Επιβλέπων Β. Πλέτσα, Συνεργαζόμενος φορέας Elpen Pharmaceutical Co S.A.

Προβατά Χρυσάνθη: «Πλαίσιο Ανάπτυξης της Βιοοικονομίας σε πόλεις και κοινότητες» Παρουσίαση Μ.Δ. 06.07.2022, Επιβλέπων Λ. Ανθόπουλος

Σπυριδάκης Παύλος: «Μελέτη Σκοπιμότητας για την ανάπτυξη μέσου κοινωνικής δικτύωσης για ερευνητές και αποθήκευσης πληροφοριών εργαστηρίου σε πραγματικό χρόνο» Παρουσίαση Μ.Δ. 06.07.2022, Επιβλέπων Σ. Ζωγράφος

Ισαρη Βασιλική: «Ιδιαιτερότητες και προκλήσεις στην προώθηση φυσικών καλλυντικών στην Ασία, οι παραλληλισμοί με τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ιδιαίτερη περίπτωση της Κίνας» Παρουσίαση Μ.Δ. 06.07.2022, Επιβλέπων Σ. Ζωγράφος, Συνεργαζόμενος φορέας ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.

Μπάρκας Θωμάς: «Μελέτη και Ανάπτυξη λειτουργικού πόσιμου γιαουρτιού στην γαλακτοβιομηχανία»
Παρουσίαση Μ.Δ. 09.03.2022, Επιβλέπουσα Π. Γιαννούλη, Συνεργαζόμενος Φορέας ΚΡΙ ΚΡΙ A.E.

Κευσενίδου Παρασκευή: «Αποτίμηση Σχέδιου Marketing και Έρευνα Αγοράς Ικανοποίησης για τα Βιολειτουργικά Τρόφιμα»
Παρουσίαση Μ.Δ. 09.03.2022, Επιβλέπων Ζ. Ζωγράφος, Συνεργαζόμενος Φορέας Symbeeosis S.A

Αργύρης Νικόλαος: «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και Άσθμα: Αναδυόμενες θεραπείες και Καινοτόμες φαρμακοτεχνικές μορφές για ασθένειες με ανεπαρκή (ιατρική) αντιμετώπιση»
Παρουσίαση Μ.Δ. 09.03.2022, Επιβλέπουσα Β. Πλέτσα, Συνεργαζόμενος Φορέας Elpen Pharmaceutical Co S.A.

Δεμεσλής Αθανάσιος: «OliveSmart: Έλεγχος Ποιότητας Ελαιόλαδου σε Πραγματικό Χρόνο σε Καταστήματα Λιανικής»
Παρουσίαση Μ.Δ. 09.03.2022, Επιβλέπουσα Μ. Ζερβού, Συνεργαζόμενος Φορέας OliveSmart

Σπανίδη Ελένη: «Μελέτη Κύριων Φαινολικών Συστατικών από τα φυτά της Οικογένειας LAMIACEAE, Εισαγωγική Έρευνα Αγοράς»
Παρουσίαση Μ.Δ. 09.03.2022, Επιβλέπων Δ. Λεωνίδας, Συνεργαζόμενος APIVITA

Καραγιοβανίδης Χαράλαμπος: «Προσδιορισμός Αντιοξειδωτικής δράσης σε Πολυφαινολικές Σκόνες από ποικιλίες Κόκκινου Κρασιού»
Παρουσίαση Μ.Δ. 08.03.2022, Επιβλέπων Δ. Στάγκος

Τζόγιας Κωνσταντίνος: «Μελέτη Σκοπιμότητας: Μελέτη αξιοποίησης παραπροϊόντων ελαιοτριβείου για την παραγωγή βιοδραστικών ενώσεων.
Παρουσίαση Μ.Δ. 08.03.2022, Επιβλέπων Δ. Στάγκος

Σαρήσχολης Ευστράτιος: «Συμπληρώματα Διατροφής για Μυοσκελετικές Παθήσεις. Ανασκόπηση Βιοδραστικών Συστατικών»
Παρουσίαση Μ.Δ. 08.03.2022, Επιβλέπων Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος Φορέας Life NLB

Καρανάσου Βασιλική: Μελέτη της Επίδρασης Συσκευασίας σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα στη Ποιότητα και τη Διάρκεια ζωής Φρέσκων Αλιευμάτων – Μελέτη Αγοράς»
Παρουσίαση Μ.Δ. 08.03.2022, Επιβλέπουσα Β. Σινάνογλου, Συνεργαζόμενος Φορέας Galaxidi Marine Farm S.A.

Κανάκη Λαμπρινή: «Μελέτη αγοράς για την ανάπτυξη έξυπνου συστήματος παρακολούθησης της νόσου Πάρκινσον»
Παρουσίαση Μ.Δ. 01.03.2022, Επιβλέπων Σ. Βασιλειάδης, Συνεργαζόμενος Φορέας Theracell S.A

Γιαννούλη Μαρία: «Συγκριτική μελέτη του χρόνου, κόστους και διαδικασιών για την μετάβαση από το προ-κλινικό στάδιο στις κλινικές δοκιμές ενός υποψηφίου φαρμάκου για το Alzheimer στην Ευρώπη και στην Αμερική»
Παρουσίαση Μ.Δ. 01.03.2022, Επιβλέπουσα Θ. Καλογεροπούλου, Συνεργαζόμενος Φορέας Theracell S.A

Φούκας Ιωάννης: «Έρευνα αγοράς και καινοτομίας στα προϊόντα επάλειψης για δερματικές παθήσεις»
Παρουσίαση Μ.Δ. 01.03.2022, Επιβλέπουσα Ν. Χονδρογιάννη, Συνεργαζόμενος Φορέας Exelane Hellas

Χριστοδούλου Ευγενία: «Αξιοποίηση Βιοδραστικών Συστατικών από Μικροφύκη στη Βιομηχανία Τροφίμων και Καλλυντικών»
Παρουσίαση Μ.Δ. 01.03.2022, Επιβλέπουσα Δ. Τσίκου, Συνεργαζόμενος Φορέας Theracell S.A

Κώστογλου Αικατερίνη: «Μεταφορά τεχνολογίας και επικύρωση αναλυτικής μεθόδου σε χάπια ασβεστιούχου Ροσουβαστατίνης»
Παρουσίαση Μ.Δ. 01.03.2022, Επιβλέπων Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος Φορέας DEMO S.A.

Φλόκα Αθηνά: «Προοπτικές χρήσης του νέου βιοτεχνολογικού εμβολιασμού με μικροφύκη στις ιχθυοκαλλιέργειες»
Παρουσίαση Μ.Δ. 28.02.2022, Επιβλέπουσα Α. Μούτου

Αλεξίου Σωτήριος: «Σύγχρονες προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές για την ανάλυση του ανθρώπινου μικροβιώματος»
Παρουσίαση Μ.Δ. 28.02.2022, Επιβλέπων Π. Γεωργιάδης

Λέκα Γιουγκένα: «Εξερεύνηση Βάσεων Δεδομένων με τα Εργαλεία Χημειοπληροφορικής Enalos»
Παρουσίαση Μ.Δ. 28.02.2022, Επιβλέπων Π. Γεωργιάδης, Συνεργαζόμενος Φορέας NovaMechanics Ltd

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος: «Προμελέτη Σκοπιμότητας για την δημιουργία ανασυνδιασμένων πεπτικών ενζύμων (Θρυψίνης, Αμυλάσης) με σκοπό των πρόωρο απογαλακτισμό του λαυρακιού (DICENTRARCHUSLABRAX
Παρουσίαση Μ.Δ. 28.02.2022, Επιβλέπουσα Α. Μούτου

2021

Μανάτου Σπυριδούλα: «Μελέτη διάρκειας ζωής μη γαλακτοκομικού προβιοτικού προϊόντος με βάση τη βρώμη υπό διαφορετικές συνθήκες- Μελέτη επαλήθευσης μεθόδου καταμέτρησης Bifidobacteria κατά ISO»
Παρουσίαση Μ.Δ. 14.10.2021, Επιβλέπων Π. Γεωργιάδης, Συνεργαζόμενος Φορέας ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Τσικρίκα Φωτεινή: «Το Ψηφιακό Μarketing ως εργαλείο στρατηγικής στη σύγχρονη φαρμακοβιομηχανία»
Παρουσίαση Μ.Δ. 06.10.2021, Επιβλέπουσα Β. Πλέτσα, Συνεργαζόμενος Φορέας Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Ε.Ι.Ε.

Σιώμου Στυλιανή: «Εκτίμηση αντιοξειδωτικής δράσης διαφορετικών τύπων αλεύρων με in vitro τεχνικές»
Παρουσίαση Μ.Δ. 06.10.2021, Επιβλέπων Δ. Κουρέτας, Συνεργαζόμενος Φορέας FoodOxys

Καζή Μάρθα: «Δημιουργία επιχείρησης (Start Up) με αντικείμενο την καλλιέργεια, επεξεργασία και τυποποίηση φαρμακευτικών αρωματικών φυτών στην περιοχή του Ν. Μαγνησίας»
Παρουσίαση Μ.Δ. 06.10.2021, Επιβλέπων Δ. Λεωνίδας, Συνεργαζόμενος Φορέας Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Π.Θ.

Καραγεώργου Ελένη: «Μελέτη της δημιουργίας υπεργενόσημου από τα συστατικά του Fugentin sachet και Ultra levure caps, με κύριο άξονα τον πειραματικό έλεγχο της αλληλεπίδρασής τους. Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου για την προώθηση του νέου προϊόντος.» Παρουσίαση Μ.Δ. 04.10.2021, Επιβλέπων Ι. Κώστας, Συνεργαζόμενος Φορέας Elpen Pharmaceutical Co S.A.

Ψυχάκη Ασημίνα: «Διεξαγωγή κλινικών μελετών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό»
Παρουσίαση Μ.Δ. 01.10.2021, Επιβλέπουσα Β. Πλέτσα, Συνεργαζόμενος Φορέας Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Ε.Ι.Ε.

Νιζάμη Παναγιώτα: «Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία αλυσίδας καταστημάτων λιανικής πώλησης μελιού διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης ποιότητας και αυθεντικότητας προέλευσης του.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 09.07.2021, Επιβλέπων Δ. Λεωνίδας, Συνεργαζόμενος Φορέας Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Π.Θ

Αναστασία Ζαρμπαλά: «Διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω της επανατοποθέτησης φαρμάκων»
Παρουσίαση Μ.Δ. 01.03.2021, Επιβλέπουσα Θ. Κατσίλα, Συνεργαζόμενος Φορέας CloudPharm

Αγγελική Βασιλοπούλου: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση βιολειτουργικών προϊόντων: α. με προβιοτική δράση, β. high protein, γ. με αντιοξειδωτική δράση»
Παρουσίαση Μ.Δ. 01.03.2021 Επιβλέπουσα Μ. Ζερβού, Συνεργαζόμενος Φορέας ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Αμαλία Φρυδά: «Ολιγοσακχαρίτες ανθρώπινου γάλακτος (HMOs)και η προστιθέμενη αξία τους σε βρεφικές φόρμουλες»
Παρουσίαση Μ.Δ. 26.02.2021, Επιβλέπων Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος Φορέας Rontis Α.G.

Κωνσταντίνα Μπελέχα: «Επιχειρησιακή συνέχεια φαρμακευτικής εταιρείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19»
Παρουσίαση Μ.Δ. 26.02.2021, Επιβλέπων Σ. Ζωγράφος, Συνεργαζόμενος Φορέας Pharmathen S.A.

Γεώργιος Κατρανάς: «Σύγκριση δεικτών παραγωγικότητας από την εφαρμογή βιοδιεγερτών σε καλλιέργειες υψηλών εισροών κηπευτικών.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 26.02.2021, Επιβλέπουσα Κ. Παπαδοπούλου, Συνεργαζόμενος Φορέας Τμ. Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Π.Θ.

Παναγιώτα Χαχλάκη: «Στρατηγικές συν-ενθυλάκωσης διατροφοφαρμάκων και χημειοθεραπευτικών σε νανοφορείς για τη θεραπεία του καρκίνου»
Παρουσίαση Μ.Δ. 26.02.2021, Επιβλέπουσα Β. Παπαδημητρίου, Συνεργαζόμενος Φορέας Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Ε.Ι.Ε.

 2020

Μιχαήλ Χουχούμης: «Ο ρόλος της πολλαπλής πιστοποίησης στις φαρμακευτικές εταιρίες»
Παρουσίαση Μ.Δ. 10.10.2020. Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας.

Ευγενία Σταμάτη: «Ανάπτυξη φυτικών εντομοαπωθητικών προϊόντων με βάση αιθέρια έλαια φυτών της Οικογένειας των Αστεροειδών  (ASTERACAE) και των Χειλανθών (LAMIACEAE): Επιλογή φυτικών ειδών βάσει χημειότυπου και βιοχημική μελέτη πρόσδεσης των αιθέριων ελαίων σε επιλεγμένους χημειουποδοχείς ( OBP) κουνουπιών.» Παρουσίαση Μ.Δ. 10.7.2020. Επιβλέπων: Σ.Ε. Ζωγράφος. Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Μαρία-Ευαγγελία Λένη: «Ποιοτικός χαρακτηρισμός εκχυλισμάτων φύλλων Vitis vinifera με χρωματογραφικές μεθόδους, έρευνα αγοράς για την ανάπτυξη νέου δερμοκαλλυντικού με εκχύλισμα φύλλων αμπέλου»
Παρουσίαση Μ. Δ. 10.7.2020. Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης. Συνεργαζόμενος φορέας: Apivita

Αγγελική Κουλούση: «Αναδρομική αξιολόγηση: Η επιλογή της εταιρείας «Μύλοι Λούλη» να εισέλθει στην αγορά έτοιμων μειγμάτων αρτοποιίας με την ονομασία «Easy Bake»
Παρουσίαση Μ.Δ. 10.7.2020. Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης. Συνεργαζόμενος φορέας: Μύλλοι ΛΟΥΛΗ

Ελένη Τσόκου: «Νανοσυστήματα με θεραπευτικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας»
Παρουσίαση Μ.Δ. 10.7.2020. Επιβλέπουσα: Θ. Καλογεροπούλου. Συνεργαζόμενος φορέας: Theracell

Χαρίκλεια Πάλλα: «Χρήση αιθέριων ελαίων ελληνικής προέλευσης σε καλλυντικά σκευάσματα: Εκτίμηση επιπτώσεων στην ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών και εναρμόνιση με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Παρουσίαση Μ.Δ. 26.6.2020. Επιβλέπων: Σ. Ε. Ζωγράφος. Συνεργαζόμενος φορέας: QACS Lab.

Μαρία Κόκκαλη: «Ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων στην Ελληνική φαρμακοβιομηχανία
Παρουσίαση Μ.Δ. 22.2.2020. Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας. Συνεργαζόμενος φορέας: Pharmaten S.A.

Αικατερίνη Δανέζη: «Δυναμική παρακολούθηση της αυτοφαγίας διαμεσολαβούμενης από πρωτεΐνες συνοδούς σε κυτταρικά μοντέλα α-συνουκλεινοπαθειών
Παρουσίαση Μ.Δ. 19.2.2020. Επιβλέπων: Α. Ζίφα. Συνεργαζόμενος φορέας: Pharmaten S.A.

Ελένη Τράκα: «Ανάπτυξη φαρμάκου για το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 13.2.2020. Επιβλέπων: Α. Πίντζας. Συνεργαζόμενος φορέας: Pharmaten S.A.

 2019

Βασιλική Παπανικολάου: «Στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και τη μείωση κόστους για τη φαρμακευτική έρευνα.» Παρουσίαση Μ.Δ. 10.10.2019. Επιβλέπουσα: Μ. Ζερβού. Συνεργαζόμενος Φορέας: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Παντελεήμων Ραγιάς: «Νανοδιασπορές ως μέσα μεταφοράς βιοδραστικών ενώσεων.» Παρουσίαση Μ.Δ. 10.10.2019. Επιβλέπουσα: Β. Πλέτσα. Συνεργαζόμενος Φορέας: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Θεοχάρης- Ηλίας Γιαννακούρας:  «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης και η Φαρμακευτική Αγορά του στην Ελλάδα.» Παρουσίαση Μ.Δ. 11.10.2019. Επιβλέπων: Σ. Ζωγράφος. Συνεργαζόμενος Φορέας: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ισιδώρα Παυλάκη: «Καινοτομία στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση & Βέλτιστες Πρακτικές» Παρουσίαση Μ.Δ. 11.10.2019. Επιβλέπων: Μπαλατσός Νικόλαος. Συνεργαζόμενος Φορέας: TTMI

Μαγδαληνή Χατζηθεοδώρου: «Αναδρομική μελέτη της παρουσίας των αρμποϊών USUTU και TOSCANA σε κλινικά δείγματα εγκεφαλονωτιαίου υγρού ανθρώπου με μοριακές μεθόδους.» Παρουσίαση Μ.Δ. 11.10.2019. Επιβλέπουσα: Β. Πλέτσα. Συνεργαζόμενος Φορέας: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Χριστίνα Παπαχριστοφόρου: «Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για τη δημιουργία πρότυπης μονάδας παραγωγής και ανάπτυξης λειτουργικών και καινοτόμων αγροδιατροφικών προϊόντων.» Παρουσίαση Μ.Δ. 11.10.2019. Επιβλέπουσα: Β. Πλέτσα. Συνεργαζόμενος Φορέας: TTMI

Δημήτριος Λιβάνιος: «Σχηματισμός και προετοιμασία παρασκευής νιοσωμάτων και λιποσωμάτων που περιέχουν βιοδραστικές ενώσεις.» Παρουσίαση Μ.Δ. 14.10.2019. Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας. Συνεργαζόμενος Φορέας: Nanovex

Μαριάνθη Φραγκή: «Παραγωγή ασταξανθίνης από μικροφύκη με χρήση μαγνητικού φωτοβιοαντιδραστήρα. Μελέτη σκοπιμότητας.» Παρουσίαση Μ.Δ. 4.7.2019. Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης. Συνεργαζόμενος φορέας: Theracell.

Ευφροσύνη Σταμάτη: «Ανάπτυξη βιολειτουργικού τροφίμου για άτομα με μεταβολικές διαταραχές»
Παρουσίαση Μ.Δ. 4.7.2019. Επιβλέπων: Δ. Κουρέτας. Συνεργαζόμενος φορέας: ΕatWalk.

Ελένη Σπανέα: «Νανογαλακτώματα φυτικών ελαίων με ενυδατικές και εντομοαπωθητικές ιδιότητες»
Παρουσίαση Μ.Δ. 4.7.2019. Επιβλέπων: Σ. Ζωγράφος. Συνεργαζόμενος φορέας: QualiaPharma.

Μαρία Καραγιάννη: «Δημιουργία βιολειτουργικού μπισκότου για νευρολογικούς ασθενείς»
Παρουσίαση Μ.Δ. 4.7.2019. Επιβλέπων: Δ. Κουρέτας. Συνεργαζόμενος φορέας: ΕatWalk.

Χριστίνα Ζώτου: «In vitro βιολογική αποτίμηση της ενδεχόμενης αντικαρκινικής δράσης μικρών οργανικών ενώσεων: Βενζοθειαζολικά και αμιδικά παράγωγα»
Παρουσίαση Μ.Δ. 3.7.2019. Επιβλέπων: Π. Γεωργιάδης. Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Βασιλική Πλιάτσικα: «Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη φυτικού ροφήματος εμπλουτισμένου με βιταμίνη D σε επίπεδα νανοκλίμακας»
Παρουσίαση Μ.Δ. 3.7.2019. Επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου. Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Μαριάννα Ζώτου: «In vitro βιολογική αποτίμηση της ενδεχόμενης αντικαρκινικής δράσης μικρών οργανικών ενώσεων: Βενζοξαζίνες».
Παρουσίαση Μ.Δ. 3.7.2019. Επιβλέπουσα: Β. Πλέτσα. Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Ευστράτιος Λεονταρίτης: «Κανονιστικές διαδικασίες για την προετοιμασία φακέλου ενός γενοσήμου φαρμάκου στον Ε.Ο.Φ.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 1.7.2019. Επιβλέπουσα: Θ Καλογεροπούλου. Συνεργαζόμενος φορέας: RAFARM S.A.

Μαριάννα Γεωργουλάκη: «Βιοδραστικά φυσικά συστατικά τροφίμων, εφαρμογές στην τεχνολογία τροφίμων και ανάλυση της εμπορικής αξιοποίησης»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 1.7.2019. Επιβλέπουσα: Μ. Ζερβού. Συνεργαζόμενος φορέας: Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Αριστεία Σιλιαχλή: «Ανάπτυξη εκχυλισμάτων από φυτά της ελληνικής χλωρίδας με δράση έναντι του ιού του απλού έρπητα 1, HSV-1, και μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ιατροτεχνολογικού προϊόντος»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 28.6.19, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: Apivita S.A.

Αντωνία Αρεάλη: «Ανοικτή Καινοτομία ως μοντέλο παραγωγής καινοτομίας στην Βιοϊατρική Βιοτεχνολογία με έμφαση στην Ανάπτυξη Βιοδεικτών»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 5.3.19, Επιβλέπων: Α. Χατζηιωάννου, Συνεργαζόμενος φορέας: Enios

Βασίλειος Κωσταράς: «Η δράση του Bemfola σε σύγκριση με το Gonal και το μερίδιο που κατέχει στην ελληνική αγορά»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 5.3.19, Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας, Συνεργαζόμενος φορέας: Π.Θ.

Αναστασία Σανδρή: «Ανάλυση της φαρμακευτικής αγοράς αντιδιαβητικών φαρμάκων»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 5.3.19, Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας, Συνεργαζόμενος φορέας: Π.Θ.

'Αγγελος Στέργιος: «Κατασκευή αντιφλεγμονώδους και αναλγητικού αυτοκόλλητου επιθέματος με βάση βιοδραστικές ενώσεις του φυτού Hypericum perforatum - Διερεύνηση ελληνικής αγοράς
Παρουσίαση Μ.Δ.: 1.3.19, Επιβλέπουσα: Β. Σκαμνάκη, Συνεργαζόμενος φορέας: EpigenFocus

2018

Σωτηρία Δεμισλή: «Συμπλήρωμα διατροφής με βάση το βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο υψηλής συγκέντρωσης πολυφαινολών και χρήση μεθόδων νανοτεχνολογίας»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 11.10.18, Επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου, Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Ευστάθιος Μαργαρίτης: «Μελέτη ανταγωνισμού στο χώρο του λογισμικού ανάλυσης βιολογικών δεδομένων μεγάλου όγκου»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 11.10.18, Επιβλέπων: Π. Γεωργιάδης, Συνεργαζόμενος φορέας: HybridStat

Όλγα Βεντούρη: «Εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στον τομέα των τροφίμων. Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέου προϊόντος με βάση το μέλι
Παρουσίαση Μ.Δ.: 29.6.18, Επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου, Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Ευανθία Μπίρμπα: «Εκπόνηση επιχειρηματικού πλάνου για την ανάπτυξη νέων προϊόντων από παραδοσιακές καλλιέργειες φραγκόσυκου και χαρουπιού»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 29.6.18, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: TTMI Ltd

Νικόλαος Παπαδόπουλος: «Ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος μαργαρίνης υψηλής περιεκτικότητας σε ελαιόλαδο. Μελέτη σκοπιμότητας.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 29.6.18, Επιβλέπουσα: Μ. Ζερβού, Συνεργαζόμενος φορέας: TTMI Ltd

Γεωργία Ασυμομύτη: «Ανάπτυξη μεθόδων παραλαβής εκχυλισμάτων βιοδραστικών συστατικών από το φυτό Salvia triloba και προετοιμασία μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέου προϊόντος»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 7.3.18, Επιβλέπων: Σ. Ζωγράφος, Συνεργαζόμενος φορέας: Apivita S.A.

 2017

Χρήστος Γεωργουσάκης: «Έγκαιρη διάγνωση καρκίνου στο μηχανισμό δράσης της ασθένειας»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 18.10.17, Επιβλέπων: Δ. Λεωνιδας, Συνεργαζόμενος φορέας: iCellate

Αικατερίνη Πρωτογεράκη: «Διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών για διαβητικούς και προδιαβητικούς ασθενείς. Επιχειρηματικό σχέδιο.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 18.10.17, Επιβλέπουσα: Ά.-Μ. Ψαρρά, Συνεργαζόμενος φορέας: Industry Disruptors-Game Changers

Ναταλία Σωτηρίου: «Ανάπτυξη μεθόδων παραλαβής εκχυλισμάτων βιοδραστικών συστατικών από το φυτό Vitis vinifera και προετοιμασία μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέου προϊόντος.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 31.5.17, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: Apivita S.A.

Σωτηρία Σωτηροπούλου: «Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την προώθηση κρητικών παραδοσιακών προϊόντων μέσω πιστοποίησης της αυθεντικότητάς τους.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 31.5.17, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: TTMI Ltd

Ευανθία Χατζηκωνσταντίνου: «Δημιουργία εργαστηριακής υποδομής για τη μέτρηση μετάλλων σε πρώτες ύλες φαρμακευτικών προϊόντων. Μελέτη σκοπιμότητας.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 31.5.17, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: Elpen

Ιωάννα Θεοχάρη: «Ανάπτυξη βιοσυμβατών νανοδιασπορών για εφαρμογή στις ιχθυοκαλλιέργειες και προμελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέου προϊόντος.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 30.5.17, Επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου, Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Αικατερίνη Κασούνη: «Αποτίμηση της αξίας προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας, για την κοινωνία και το σύστημα υγείας»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 3.3.17, Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός, Συνεργαζόμενος φορέας: Pfizer Hellas

 

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ καινοτομεί, πλαισιώνοντας την εκπαίδευση σε επιχειρηματικές εφαρμογές στη βιοτεχνολογία και τη διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρηματικών μονάδων, με ένα πρόγραμμα εντατικής εξατομικευμένης πρακτικής κατάρτισης που περιλαμβάνει:

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

H εντατική κατάρτιση (bootcamp 2 εβδομάδων) έχει ανατεθεί στην επιχείρηση Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε., η οποία έχει μακρά εμπειρία, ειδίκευση και διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην επαγγελματική και επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στη διαχείριση καινοτόμων ευρωπαϊκών έργων. 

a

 

       

Πρόγραμμα Σπουδών

Προσκλήσεις Υποβολής

Αίτηση και Έντυπα

Διδάσκοντες

 

 

 Εγγραφείτε στο newsletter

για να λαμβάνετε νέα

 

 
        Γραμματεία ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Βασ.Κωνσταντίνου 48

Αθήνα 11635

+30 210 7273735

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.