EL | EN
                                                           
 

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

                                                       
 


 

Τέλη φοίτησης και τρόπος καταβολής

Για τη φοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των  4.500 ευρώ και καταβάλλονται στα τρία πρώτα εξάμηνα. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ για το Α’ εξάμηνο και στους δύο πρώτους μήνες από την έναρξη των υπολοίπων εξαμήνων. Υπάρχει η δυνατότητα, μετά από αίτηση του/της φοιτητή/τριας, τμηματικής καταβολής των τελών.

Εξαιρούνται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/17 (σε ποσοστό έως 30% επί του συνόλου των εγγραφέντων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά ακαδ. έτος).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ με βάση τον Ν. 4485/2017  

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

2021

Αναστασία Ζαρμπαλά: «Διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω της επανατοποθέτησης φαρμάκων.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 01.03.2021, Επιβλέπουσα Θ. Κατσίλα, Συνεργαζόμενος Φορέας CloudPharm

Αγγελική Βασιλοπούλου: «Λειτουργικά τρόφιμα: νομοθεσία, σύσταση και επίδραση στην ανθρώπινη υγεία.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 01.03.2021 Επιβλέπουσα Μ. Ζερβού, Συνεργαζόμενος Φορέας ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Αμαλία Φρυδά: «Ολιγοσακχαρίτες ανθρώπινου γάλακτος (HMOs)και η προστιθέμενη αξία τους σε βρεφικές φόρμουλες.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 26.02.2021, Επιβλέπων Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος Φορέας Rontis Α.G.

Κωνσταντίνα Μπελέχα: «Επιχειρησιακή συνέχεια φαρμακευτικής εταιρείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 26.02.2021, Επιβλέπων Σ. Ζωγράφος, Συνεργαζόμενος Φορέας Pharmathen S.A.

Γεώργιος Κατρανάς: «Σύγκριση δεικτών παραγωγικότητας από την εφαρμογή βιοδιεγερτών σε καλλιέργειες υψηλών εισροών κηπευτικών.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 26.02.2021, Επιβλέπουσα Κ. Παπαδοπούλου, Συνεργαζόμενος Φορέας Τμ. Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Π.Θ.

Παναγιώτα Χαχλάκη: «Στρατηγικές συν-ενθυλάκωσης διατροφοφαρμάκων και χημειοθεραπευτικών σε νανοφορείς για τη θεραπεία του καρκίνου.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 26.02.2021, Επιβλέπουσα Β. Παπαδημητρίου, Συνεργαζόμενος Φορέας Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Ε.Ι.Ε.

 2020

Μιχαήλ Χουχούμης: «Ο ρόλος της πολλαπλής πιστοποίησης στις φαρμακευτικές εταιρίες.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 10.10.2020. Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας.

Ευγενία Σταμάτη: «Ανάπτυξη φυτικών εντομοαπωθητικών προϊόντων με βάση αιθέρια έλαια φυτών της Οικογένειας των Αστεροειδών  (ASTERACAE) και των Χειλανθών (LAMIACEAE): Επιλογή φυτικών ειδών βάσει χημειότυπου και βιοχημική μελέτη πρόσδεσης των αιθέριων ελαίων σε επιλεγμένους χημειουποδοχείς ( OBP) κουνουπιών.» Παρουσίαση Μ.Δ. 10.7.2020. Επιβλέπων: Σ.Ε. Ζωγράφος. Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Μαρία-Ευαγγελία Λένη: «Ποιοτικός χαρακτηρισμός εκχυλισμάτων φύλλων Vitis vinifera με χρωματογραφικές μεθόδους, έρευνα αγοράς για την ανάπτυξη νέου δερμοκαλλυντικού με εκχύλισμα φύλλων αμπέλου»
Παρουσίαση Μ. Δ. 10.7.2020. Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης. Συνεργαζόμενος φορέας: Apivita

Αγγελική Κουλούση: «Αναδρομική αξιολόγηση: Η επιλογή της εταιρείας «Μύλοι Λούλη» να εισέλθει στην αγορά έτοιμων μειγμάτων αρτοποιίας με την ονομασία «Easy Bake»
Παρουσίαση Μ.Δ. 10.7.2020. Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης. Συνεργαζόμενος φορέας: Μύλλοι ΛΟΥΛΗ

Ελένη Τσόκου: «Νανοσυστήματα με θεραπευτικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας»
Παρουσίαση Μ.Δ. 10.7.2020. Επιβλέπουσα: Θ. Καλογεροπούλου. Συνεργαζόμενος φορέας: Theracell

Χαρίκλεια Πάλλα: «Χρήση αιθέριων ελαίων ελληνικής προέλευσης σε καλλυντικά σκευάσματα: Εκτίμηση επιπτώσεων στην ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών και εναρμόνιση με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Παρουσίαση Μ.Δ. 26.6.2020. Επιβλέπων: Σ. Ε. Ζωγράφος. Συνεργαζόμενος φορέας: QACS Lab.

Μαρία Κόκκαλη: «Ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων στην Ελληνική φαρμακοβιομηχανία
Παρουσίαση Μ.Δ. 22.2.2020. Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας. Συνεργαζόμενος φορέας: Pharmaten S.A.

Αικατερίνη Δανέζη: «Δυναμική παρακολούθηση της αυτοφαγίας διαμεσολαβούμενης από πρωτεΐνες συνοδούς σε κυτταρικά μοντέλα α-συνουκλεινοπαθειών
Παρουσίαση Μ.Δ. 19.2.2020. Επιβλέπων: Α. Ζίφα. Συνεργαζόμενος φορέας: Pharmaten S.A.

Ελένη Τράκα: «Ανάπτυξη φαρμάκου για το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 13.2.2020. Επιβλέπων: Α. Πίντζας. Συνεργαζόμενος φορέας: Pharmaten S.A.

 2019

Μαριάνθη Φραγκή: «Παραγωγή ασταξανθίνης από μικροφύκη με χρήση μαγνητικού φωτοβιοαντιδραστήρα. Μελέτη σκοπιμότητας.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 4.7.2019. Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης. Συνεργαζόμενος φορέας: Theracell.

Ευφροσύνη Σταμάτη: «Ανάπτυξη βιολειτουργικού τροφίμου για άτομα με μεταβολικές διαταραχές»
Παρουσίαση Μ.Δ. 4.7.2019. Επιβλέπων: Δ. Κουρέτας. Συνεργαζόμενος φορέας: ΕatWalk.

Ελένη Σπανέα: «Νανογαλακτώματα φυτικών ελαίων με ενυδατικές και εντομοαπωθητικές ιδιότητες»
Παρουσίαση Μ.Δ. 4.7.2019. Επιβλέπων: Σ. Ζωγράφος. Συνεργαζόμενος φορέας: QualiaPharma.

Μαρία Καραγιάννη: «Δημιουργία βιολειτουργικού μπισκότου για νευρολογικούς ασθενείς»
Παρουσίαση Μ.Δ. 4.7.2019. Επιβλέπων: Δ. Κουρέτας. Συνεργαζόμενος φορέας: ΕatWalk.

Χριστίνα Ζώτου: «In vitro βιολογική αποτίμηση της ενδεχόμενης αντικαρκινικής δράσης μικρών οργανικών ενώσεων: Βενζοθειαζολικά και αμιδικά παράγωγα»
Παρουσίαση Μ.Δ. 3.7.2019. Επιβλέπων: Π. Γεωργιάδης. Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Βασιλική Πλιάτσικα: «Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη φυτικού ροφήματος εμπλουτισμένου με βιταμίνη D σε επίπεδα νανοκλίμακας»
Παρουσίαση Μ.Δ. 3.7.2019. Επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου. Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Μαριάννα Ζώτου: «In vitro βιολογική αποτίμηση της ενδεχόμενης αντικαρκινικής δράσης μικρών οργανικών ενώσεων: Βενζοξαζίνες».
Παρουσίαση Μ.Δ. 3.7.2019. Επιβλέπουσα: Β. Πλέτσα. Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Ευστράτιος Λεονταρίτης: «Κανονιστικές διαδικασίες για την προετοιμασία φακέλου ενός γενοσήμου φαρμάκου στον Ε.Ο.Φ.»
Παρουσίαση Μ.Δ. 1.7.2019. Επιβλέπουσα: Θ Καλογεροπούλου. Συνεργαζόμενος φορέας: RAFARM S.A.

Μαριάννα Γεωργουλάκη: «Βιοδραστικά φυσικά συστατικά τροφίμων, εφαρμογές στην τεχνολογία τροφίμων και ανάλυση της εμπορικής αξιοποίησης»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 1.7.2019. Επιβλέπουσα: Μ. Ζερβού. Συνεργαζόμενος φορέας: Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Αριστεία Σιλιαχλή: «Ανάπτυξη εκχυλισμάτων από φυτά της ελληνικής χλωρίδας με δράση έναντι του ιού του απλού έρπητα 1, HSV-1, και μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ιατροτεχνολογικού προϊόντος»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 28.6.19, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: Apivita S.A.

Αντωνία Αρεάλη: «Ανοικτή Καινοτομία ως μοντέλο παραγωγής καινοτομίας στην Βιοϊατρική Βιοτεχνολογία με έμφαση στην Ανάπτυξη Βιοδεικτών»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 5.3.19, Επιβλέπων: Α. Χατζηιωάννου, Συνεργαζόμενος φορέας: Enios

Βασίλειος Κωσταράς: «Η δράση του Bemfola σε σύγκριση με το Gonal και το μερίδιο που κατέχει στην ελληνική αγορά»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 5.3.19, Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας, Συνεργαζόμενος φορέας: Π.Θ.

Αναστασία Σανδρή: «Ανάλυση της φαρμακευτικής αγοράς αντιδιαβητικών φαρμάκων»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 5.3.19, Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας, Συνεργαζόμενος φορέας: Π.Θ.

'Αγγελος Στέργιος: «Κατασκευή αντιφλεγμονώδους και αναλγητικού αυτοκόλλητου επιθέματος με βάση βιοδραστικές ενώσεις του φυτού Hypericum perforatum - Διερεύνηση ελληνικής αγοράς
Παρουσίαση Μ.Δ.: 1.3.19, Επιβλέπουσα: Β. Σκαμνάκη, Συνεργαζόμενος φορέας: EpigenFocus

2018

Σωτηρία Δεμισλή: «Συμπλήρωμα διατροφής με βάση το βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο υψηλής συγκέντρωσης πολυφαινολών και χρήση μεθόδων νανοτεχνολογίας»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 11.10.18, Επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου, Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Ευστάθιος Μαργαρίτης: «Μελέτη ανταγωνισμού στο χώρο του λογισμικού ανάλυσης βιολογικών δεδομένων μεγάλου όγκου»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 11.10.18, Επιβλέπων: Π. Γεωργιάδης, Συνεργαζόμενος φορέας: HybridStat

Όλγα Βεντούρη: «Εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στον τομέα των τροφίμων. Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέου προϊόντος με βάση το μέλι
Παρουσίαση Μ.Δ.: 29.6.18, Επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου, Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Ευανθία Μπίρμπα: «Εκπόνηση επιχειρηματικού πλάνου για την ανάπτυξη νέων προϊόντων από παραδοσιακές καλλιέργειες φραγκόσυκου και χαρουπιού»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 29.6.18, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: TTMI Ltd

Νικόλαος Παπαδόπουλος: «Ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος μαργαρίνης υψηλής περιεκτικότητας σε ελαιόλαδο. Μελέτη σκοπιμότητας.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 29.6.18, Επιβλέπουσα: Μ. Ζερβού, Συνεργαζόμενος φορέας: TTMI Ltd

Γεωργία Ασυμομύτη: «Ανάπτυξη μεθόδων παραλαβής εκχυλισμάτων βιοδραστικών συστατικών από το φυτό Salvia triloba και προετοιμασία μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέου προϊόντος»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 7.3.18, Επιβλέπων: Σ. Ζωγράφος, Συνεργαζόμενος φορέας: Apivita S.A.

 2017

Χρήστος Γεωργουσάκης: «Έγκαιρη διάγνωση καρκίνου στο μηχανισμό δράσης της ασθένειας»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 18.10.17, Επιβλέπων: Δ. Λεωνιδας, Συνεργαζόμενος φορέας: iCellate

Αικατερίνη Πρωτογεράκη: «Διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών για διαβητικούς και προδιαβητικούς ασθενείς. Επιχειρηματικό σχέδιο.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 18.10.17, Επιβλέπουσα: Ά.-Μ. Ψαρρά, Συνεργαζόμενος φορέας: Industry Disruptors-Game Changers

Ναταλία Σωτηρίου: «Ανάπτυξη μεθόδων παραλαβής εκχυλισμάτων βιοδραστικών συστατικών από το φυτό Vitis vinifera και προετοιμασία μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέου προϊόντος.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 31.5.17, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: Apivita S.A.

Σωτηρία Σωτηροπούλου: «Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την προώθηση κρητικών παραδοσιακών προϊόντων μέσω πιστοποίησης της αυθεντικότητάς τους.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 31.5.17, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: TTMI Ltd

Ευανθία Χατζηκωνσταντίνου: «Δημιουργία εργαστηριακής υποδομής για τη μέτρηση μετάλλων σε πρώτες ύλες φαρμακευτικών προϊόντων. Μελέτη σκοπιμότητας.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 31.5.17, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης, Συνεργαζόμενος φορέας: Elpen

Ιωάννα Θεοχάρη: «Ανάπτυξη βιοσυμβατών νανοδιασπορών για εφαρμογή στις ιχθυοκαλλιέργειες και προμελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέου προϊόντος.»
Παρουσίαση Μ.Δ.: 30.5.17, Επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου, Συνεργαζόμενος φορέας: Ε.Ι.Ε.

Αικατερίνη Κασούνη: «Αποτίμηση της αξίας προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας, για την κοινωνία και το σύστημα υγείας»
Παρουσίαση Δ.Ε.: 3.3.17, Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός, Συνεργαζόμενος φορέας: Pfizer Hellas

 

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ καινοτομεί, πλαισιώνοντας την εκπαίδευση σε επιχειρηματικές εφαρμογές στη βιοτεχνολογία και τη διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρηματικών μονάδων, με ένα πρόγραμμα εντατικής εξατομικευμένης πρακτικής κατάρτισης που περιλαμβάνει:

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

H εντατική κατάρτιση (bootcamp 2 εβδομάδων) έχει ανατεθεί στην επιχείρηση Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε., η οποία έχει μακρά εμπειρία, ειδίκευση και διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην επαγγελματική και επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στη διαχείριση καινοτόμων ευρωπαϊκών έργων. 

a

 

       

Πρόγραμμα Σπουδών

Προσκλήσεις Υποβολής

Αίτηση και Έντυπα

Διδάσκοντες

 

 

 Εγγραφείτε στο newsletter

για να λαμβάνετε νέα

 

 
        Γραμματεία ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Βασ.Κωνσταντίνου 48

Αθήνα 11635

+30 210 7273735

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.