ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

         

Το ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

εξασφάλισε για τους

φοιτητές του συμμετοχή

στο Πρόγραμμα Νεανικής

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Εgg(www.theegg.gr)της

EurobankCorallia.

 

ΝΕΟ Διατριβές Μεταπτυχιακής

Ειδίκευση σε Επιχειρηματικούς

φορείς

  • Ο/Η νικητής/τρια του διαγωνισμού καινοτομίας Life Innovation (Apivita-Βιοεπιχειρείν) θα απαλλαγεί από το σύνολο των διδάκτρων (https://www.apivita.com/hellas/new/life-innovation-contest).
  • Υποψήφιοι με βαθμό πτυχίου οκτώ (8.0) και άνω απαλλάσσονται από την καταβολή των διδάκτρων για το 3ο εξάμηνο (2.000 €).
  • Το  10% των πρωτευσάντων φοιτητών στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών απαλλάσσονται από την καταβολή των διδάκτρων για το 3ο εξάμηνο (2.000 €).

Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ μπορούν να πάρουν υποτροφία μέσω του προγράμματος Erasmus+ (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en) για εργασία από 6-12 μήνες σε οποιοδήποτε εταιρεία του εξωτερικού στις χώρες μέλη της ΕΕ.  Το ύψος της υποτροφίας είναι ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι το τέλος του 2017 για να πάνε μετά το Σεπτέμβρη του 2018 και πριν ορκιστούν. Στην εξεύρεση των εταιρειών του εξωτερικού βοηθάει το Enterprise Europe Network .