ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

         

Το ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

εξασφάλισε για τους

φοιτητές του συμμετοχή

στο Πρόγραμμα Νεανικής

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Εgg(www.theegg.gr)της

EurobankCorallia.

 

ΝΕΟ Διατριβές Μεταπτυχιακής

Ειδίκευση σε Επιχειρηματικούς

φορείς

Διευθυντής  Δ.Π.Μ.Σ «Βιοεπιχειρείν»

Καθ.  Λεωνίδας Δημήτριος

 

Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

Ζωγράφος Σπυρίδων

Λεωνίδας Δημήτριος,

Πλέτσα Βασιλική

 

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)

Ζουμπουλάκης Παναγιώτης Ερευνητής Γ (ΕΙΕ)

Συντονιστής Διασύνδεσης ΔΠΜΣ με επιχειρηματικούς φορείς

Ζωγράφος Σπυρίδων Ερευνητής Β (ΕΙΕ)

Συντονιστής Προβολής και Δικτύωσης

Λεωνίδας Δημήτριος Καθηγητής (Παν. Θεσσαλίας)

Συντονιστής Οικονομικών

Μπαλατσός Νικόλαος  Επικ. Καθηγητής (Παν. Θεσσαλίας)

Συντονιστής Διπλωματικών Εργασιών

Παπαδημητρίου Βασιλική Ερευνήτρια Γ (ΕΙΕ)

Συντονίστρια Φοιτητικής Μέριμνας

Πλέτσα Βασιλική Ερευνητρια Γ (ΕΙΕ)

Συντονίστρια Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Σκαμνάκη Βασιλική Λέκτορας (Παν. Θεσσαλίας)

Συντονίστρια Εξωτερικών Συνεργατών

Ψαρρά Άννα-Μαρία. Επικ. Καθηγήτρια (Παν. Θεσσαλίας)

Συντονίστρια Ακαδημαϊκών θεμάτων και Προγράμματος Σπουδών